Er det en frukt.Rediger

Z er en bokztav som er ZTERKT undertrykket av zamfunnet. Hviz vi zkal finne ord med Z zå er det ALLTID noe negativt. Det behøver ikke alltid å være negativt for allmenheten, men det er alltid negativt for NOEN! Nazi er ett godt ekzempel, hvem liker ikke naziene? Vel, det er nok ikke mange, men Jødene liker dem ztort zett ikke. Untatt jackazz jødene. Dizze beztår for det mezte av Bãmm Margerra og kompizzene hanz.

 
Z zniker seg mer og mer uszett inn i zamfunnet.

Zett Æ Ø og Å i konzentrazjonslezren.Rediger

Z burde vært MYE mer brukt i bla. det norzke zpråket. Vi kunne forekzempel hatt Z iztedet for Æ Ø og Å. Vi burde vært zåpazz internazjonale att vi kunne kuttet ut Æ, Ø og Å. For hvilke ord bruker vi f.ekz bokztaven Æ i? Det zkal jeg zi deg/dere/henne/han/bikkja till deg/henne/han! ZÆD! Zæd er ett av veldig få ord zom Æ brukez i.

Jeg vil izze zere zlem.Rediger

Zå vær zå znill, lær kidza der hjemme å bruke ordet Z iztedet for andre bokztaver! Hviz ikke vil dere bli ztemplett zom outzider jøder!