Vanlige folk


Det har gjennom alle tider vært vanskelig å se hvem vanlige folk er når de blander seg med folk flest

«Hvorfor være vanlig når man kan være uvanlig.»

- Lise om Vanlige folk

Vanlige folk er et svært omdiskutert begrep, som er ment å sammenfatte en gruppe lyssky mennesker bosatt i alle deler av landet. Det har gjennom alle tider vært vanskelig å bedrive forskning på vanlige folk ettersom de har en tendens til å gå i ett med folkemengder de befinner seg i, og derfor er tilnærmet umulig å få øye på. Vitenskapen enes om at de er et folkeslag med stor kunnskap om forkledning, og i motsetning til en gruppe som for eksempel samene som kler seg i tøy som er svært karakteristisk, tyder mye på at vanlige folk er eksperter på å gå i ett med befolkningen forøvrig.

FellesnevnereRediger

Forskere har ikke kunnet påpeke klare fellesnevnere mellom vanlige folk, ettersom mengden kryssreferanser, likheter og ulikheter fører matematikere på villspor og ofte tilbake til utgangspunktet uansett formler og hypoteser. Forsvaret har satt av store deler av sitt budsjett for å bidra til at vanlige folk lokaliseres, og der er blant annet fra forsvarets side plukket ut en gruppe på tvers av rang, utdannelse og geografisk tilhørighet som skal studere fenomenet. Teorien er at man ved å samle en gruppe mennesker på tvers av alle åpenbare demografiske modeller samler nok allmennkunnskap og -oppfatning til å kunne skille vanlige folk fra folk flest.

DyreforsøkRediger

Etter bevilgninger fra FrP's landsmøte har en gruppe forskerstudenter satt i gang en studie av zebraer på savannene i Afrika. Hypotesen er at man ved å finne ut hvilke av zebraene som er vanlige zebraer skal man kunne overføre kunnskapen til å metodisk kunne skille ut også vanlige folk. Det er per i dag ikke meldt om vesentlig fremgang fra forskergruppen, som imidlertid melder om at det er ting som kan tyde på at det i Afrika er en langt mindre mengde vanlige folk og at det ville være lettere å skille folk fra hverandre ved selvfølgelige metoder.

Den Norske KirkeRediger

Den Norske Kirke har gjennom flere hundreår vært pådrivere for å forstå hvem vanlige folk er, og ser det som essensielt for Jesus budskap og virke at vi finner gode svar. Den Norske Kirkes tilnærming til problemstillingen skiller seg imidlertid fra forskningens ved at de i stedet for å lokalisere vanlige folk har konsentrert seg om å skille ut klare grupper av annerledeshet, og om nødvendig stigmatisere dem slik at man ikke senere risikerer at vanlige folk infiltrerer folk flest.

FaremomenterRediger

Man enes i dag om at gruppen vanlige folk vokser, og der er tverrpolitisk enighet om at man bør finne ut hvem de er. Det er ingen tvil om at dette også er et politisk kappløp, og skulle et parti klare å lokalisere gruppen er faren stor for at vanlige folk med tiden overtar styringen av landet. Spesielt FrP har vært pådrivere for å unngå dette, og er svært klar i sitt prinsippprogram på avanserte metoder for å gjøre hverdagen til vanlige folk vanskeligere.