Værmaskinen

Værmaskinen er en oppfnnelse av Petter Smart. Den eneste værmaskinen som finnes, blir eid av Gud.Værmaskinens oppgave er å lage vær. Været som blir laget, kommer an på hvilket humør eierern er i. Værmaskinen er derfor den viktigste oppfinnelsen siden tidenes morgen.

Værmaskinen blir oppfunnetRediger

Værmaskinen ble oppfunnet av Petter Smart i 760. Petter ville gi den i gave til Gud, slik at været ble mer moderne. Petter Smart hadde alle delene til maskinem, og den gikk under kodenavnet prosjekt XYZ. Hvorfor Petter Smart valgte det navne har ingen noen gang fått vite. Et rykte sier at han ville bli fobannet viss han ikke gav maskine dette kodenavnet. X-en i kodenavnet ble senere tolket av professor Statisk. X betyr det ukjente, og i denne maskinem har vi med tre ukjente å gjøre. Denne tolkningen blir sett på som den riktige vitenskapellige tolkningen. Værmaskinen ble oppfunnet i Andeby, og ryktene gikk i nabolaget til Petter i flere år før den var ferdig. Dessverre ble maskine forsøkt stjålet flere ganger, men til alt hell ble tyveriene historiens største fiasko.

Bakgrunn for værmaskinenRediger

Før værmaskinen ble oppfunnet, var det vanskeligere å lage vær. Man måtte ha et bål og diverse flasker med pulver som er så hemmeløig at myndighetene forbyr folk å nevne navnet på dem, og de som vet hvilke pulver man trenger må sverge en ed hos kongen. Metoden var tungvint, og de som drebv med værlaging, døde ofte ung på grunn av skader. Da værmaskinen kom, ble det forandring innen værskapingen. Arbeiderne fikk plutselig en lettere arbeidshverdag, og de fikk mer ferie. Gud ble fornøyd med oppfnnelsen, og Petter Smart vant Nobelprisen i fysikk for værmaskinen. Den gjorde altså det at færre mennesker fikk vite om de hemmelige pulverne som ble brukt.

Hvordan lager værmaskinen vær?Rediger

Værmaskinen bruker nanoteknologi for å lage vær. Ingen vet helt sikkert hvordan denne teknologien virker, og myndihetene forbyr en bedre forklaring på hvordan værmaksinen lager vær.

Hvor er værmaskinen?Rediger

Dagens værmaskin er i et topphemmelig labratorium. Ingen vet adressen dit, men den har ikke alltid vært på hemmelig adresse. Værmskinen ble holdt hemmelig av myndighetene, fordi den ble ødelagt i 2003. Mannen som gjorde dette ble dømt til 50 års forvaring. Stedet hvor værmaskinen er blir nøye overvåket, og alle som vet hvor den er må sverge en ed. Jens Stoltenberg sa i nyttårstalen i 2004 at værmaskinen nå skal beskyttes godt av både PST og Skatteetaten.

Værmaskinen blir ødelagtRediger

1.desember 2003 ble værmaskinen ødelagt av en mann ved navn Alfred Thor-Pedo. Knusingen av maskinen skjedde i nattens mulm og mørke. Maskinen var da gjemt på Universitetet i Oslo, og Alfred brøt seg inn forkledd som vaskedame. Politiet fant flere spor som viste at det var Alfred, og Alferd ble arresert den 2.januar 2004. Rettssaken mot Alfred kom opp for rettten i oktober, og saken varte i fire månneder fordi Alfred ikke var sammarbeidsvillig. Utfallet av saken endte med at Alfred sitter i forvaring i 50 år.

Forbudt å si mer om maskinenRediger

Myndighetene har lagt ned forbud mot å si mer om maskinen i hendold til rikets sikkerhet. Denne artikkelen inneholder derfor de få opplyningene som faktisk er lovlige etter Lov om beskyttelse av værmaskinen.