VårenRediger

Våren er en person som ble født etter at sommeren var født, men før vinteren og høsten. Han ble født i det Herrens år 0. Han ble egentilg skapt for å opprette balanse i verden, men det er ukjent om dette er et faktum. Det som med sikkerhet kan sies om Våren er at han kommer på besøk hvert år like før Påskeharen kommer. Det er ikke bevist om Påskeharen og Våren er i slekt. Forskere tror at Våren ikke har noe med Lars Monsen å gjøre. Det vil forskingen prøve å finne svar på.

Tidlig barndomRediger

I barndommen var Våren en slem unge. Han hadde sin egen stol på rektors kontor. Han måtte gå 7. klasse fire ganger fordi han ikke kunne oppføre seg. Resten av barndomen er ukjent da Våren selv har ødelagt alle minnene. De som vet noe er for redd til å snakke om den. Det er stilt flere spørsmål ved om de faktum som kommer fram er pålitelige. Andre kilder forteller at Vårens barndom er full av mysterier.

UngdomstidenRediger

I tenårene gikk Våren på ungdomsskolen. I denne perioden forkastet Våren sitt navn og han ble til Dr.V. Han fikk salmlet en gjeng, og disse endte alle som forbrytere. Våren selv ble også en forbryter.Han er nektet innreise til USA og Storbritannia. Ellers vet vi ikke mer om ungdomstiden, men vi vet at han drepte en mann i løpet av denne tiden. En myte som ble skap på denne tiden gikk ut på at Våren tok livet av Per. Denne Per er en ukjent person som det ikke er noen som helst bevis for at han har levd. På ungdomsskolen var Våren medlem av røykegjengen og de kriminelle. Vi vet at han i denne tiden var inne til samtale hos Barnevernet og Skatteetaten.

Som voksenRediger

Som voksen vet vi at Våren var med på å danne de to verdenskrigene på 1900-tallet, og at han støttet de onde gjennom mellomkrigstiden. Videre så har han begått flere folkemord og andre forbrytelser som er så skrekkelige at de ikke kan nevnes. Videre så var han far til Hitler og Stalin. Han er ellers en mystisk person uten noen familie. I sin voksne alder har Våren prøvd å ta over verden tre ganger uten at han har hatt hellet med seg. Det vites ikke hvorfor han prøvde, men som alle slemminger vil han vise muskler.

BedrifterRediger

Våren startet en ond gjeng i år 54. De ble kalt for Vårens Venner, i dag kalles de for Jehovas Vitner. Våren påstod at organisasjonen var en kristen menighet som Jesus hadde gitt ham i oppdrag å starte. Det som denne organisasjonen jobber for er at de skal ta over verden og utnevne Våren til verdens leder. En annen ting Våren fikk utrettet var han fikk henngt Jesus på korset. Dette var Vårens store mål. Det hele blir regnet som det ondes seier. Motivet for dette oppdraget er dessverre ikke funnet og derfor bilr det bare spekulasjoner. Ingen historiske kilder kan si oss hvorfor eller hvordan Våren gikk fram. Det som Våren er mest kjent for er oppfinnelsen av folkemordet. Denne oppfinnelsen ble født ti år etter at han hadde vunnet over Jesus. Det første folkemordet var et resultat av Vårens makt. Det sies at de som dør om Våren havner i Helvete.

Våren som narkobaronRediger

Våren ble etter andre verdenskrig en såkalt narkobaron. Han øsnket å bli rik og samtidig satse på noe moderne. Våren bir sett på som narkotikaens far. Stoffene han begynte å selge var stort sett sukker,kaffe og vann. Han fant dessuten opp den farlige og dødlige kombinasjonen av diss tre stoffene. Dessverre er han i dag neste glemt. og de få sporene som finnes etter ham innenfor dette feltet viser nok en gang at han hadde makt. Den mektige og mystiske Våren har i dag ikke etterlatt seg noen spor i de narkotiske miljøene. Ingen av de narkomane vet at han var en narkobaron.

Vårens lovRediger

Våren innførte en egen lov i år 0. Dessverre var det ingen andre enn han selv og vennene hans som fulgte denne loven. Loven inneholdt ti bud, og boka som de ble skrevet i ble fobudt i 1784. De ti budene er:

 • Du skal ikke være tro mot andre enn meg
 • Du skal gi Herren din Våren det han krever.
 • Du skal elske Herren din Våren.
 • Du skal ikke melde deg ut av Vårens Venner når du er blitt medlem.
 • Våren er ufeilbar og du skal ikke påstå det.
 • Gjør mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg.
 • Du skal drepe alle som sier i mot Våren.
 • Du skal tjerne Våren på tro og ære
 • Du skal sverge troskap til Våren
 • Du skal kjempe for Våren.

Disse ti budene var de viktigste reglene blant Vårens Venner. De finnes ingen kilder som kan fortelle noe om hvor mange som ble utstøtt og drept som følge av brudd på budene.

Vårens store kuppRediger

Våren har hatt flere store og milykkede kupp opp gjennom historien. Listen som følger under, viser bare de som vi har sikre kilder til.

 1. Våren tok over Romerriket
 2. Våren prøvde å erobre Russland
 3. Våren ødela en liten landsby
 4. Våren gav sin sønn Hitler i oppdrag å starte 2.verdenskrig
 5. Våren begynte å hate Julenissen
 6. Våren grunnla en ny terrororganisasjon