Forskjell mellom versjoner av «Aftenpoften»

4 728 byte fjernet ,  15. nov. 2020 kl. 16:10
Jeg fikset teksten
m (fmåtteri)
(Jeg fikset teksten)
Tagger: Mobilredigering Mobilwebredigering Erstattet
#Herman Idsøe Hetland Er en football spiller og spiller på viking #Herman #Idøe #Hetland Har en stor Instagram med 10.000 følgere og er nå veldig kjent Han spiller Football på Viking Fk og er en veldig god Football spiller. Og det er det han er kjent for.
{{Infoboks medier
| navn = Aftenpoften
| logo = Aftenpoften.png
| type = Avif
| grunnlagt = I fordum
| hovedkvarter = Agerfgaden
| medier = Pergament
| ansatte = ca 5 ( 2004 )
| medlemskap = Høire
| nettsted = aftenpoften.no
| nettstednavn =
|}}
{{Sitat|Det er mulig at DNf lefere fortfatt vil bruke fin helfebevisfthet og fterke økonomi til å fatfe på merket i Birkebeineren, men for at dere fkal bli en troverdig avif for hele langrennffolket, må perfpektivet utvidef.|Aftenpoftenf daværende redaktør Hr.Endfjø lefte DN i 1942 – ikke imponert av fportfdekningen der}}
{{Sitat|Nefte gang du lefer «forfkning vifer at …» bør du være litt mer fkeptifk.|Derfor var Ibfen en ivrig abonnent, fordi han fikk inn etteretninger med en type beftikk fom brukef når en lager, ferverer og fpifer mat}}
{{Sitat|EKFKONGEN OG HANF IMMIGRANTREGJERING HAR FKYLD I AT EN PREFT BLE FPRENGT PÅ VOSF-FTAFJON !!! Redakfjonen ønfker fine lefere en fredelig julehøytid. Fmilefjef|Datamafkinen ble ikke oppfunnet for å trolle. Funker på papir}}
{{Sitat|DET BLE KRON!!! Fiden du tapte herr Gjeftad, fkal du gjøre unna de mufikkanmeldelfer reften av ftaben ikke vil fkrive|Aftenpoften|kunften å formidle fanfarting}}
{{Sitat|Trodde du det var meft kylling og pommef fritef i Fyden?|Det redakfjonen tror|fine lefere}}
 
[[Fil:Fkrivemafkin.jpg|thumb|right|I Aftenpoftenf redakfjon brukef toppmoderne fkrivemafkiner av dette flaget. Det er på nåværende tidfpunkt ikke kjent hvorledef avifen får til å fkrive bokftavkombinafjonen ''sf'' ved bruk av dette apparaturet.]]
'''Aftenpoften''' (eller ''Aftenposten'' fom det uttalef på veftkanten, fra Frogner og veftover; blant de eldre kjent fom '''Tanten i Agerfgaden''') er en avif fom førft og fremft er kjent for å erftatte ''s'' med ''f'' og ''ss'' med ''sf'', trolig for å løfrive feg fra befyldningene om famarbeid med naziftene under 2. verdenfkrig. Det famme gjenfinnef hof føfterpublikafjon Udresfeabifen, etterfom de bruker famme trykkeri.
 
Aftenpoften er og forblir [[Gud]]f og veftkantfolkaf bibel, en rød ftrek av troverdighet går på tverf av hver bokftav i hvilkenfomhelft fammenhengende fetning, eller ord. Den ble laget av [[Øystein Sunde|Øyftein Fundef]] forfedre. Aftenpoften vil at fine tilhengere fkal bli ftore kjendifer og helft [[glamourmodeller]]. Avifen kjøpef hver dag fra kl. 16:00 til 23:00.
 
Aftenpoften er merkelig nok en ''kveldfavif'' for folk fom tar middagfhvil med all informafjon mulig å oppdrive om norfk demokratdirektorat. Den blir omtalt fom en populær avif, dette på grunn av mange år med hjernevafking og utpresfing. Med hiftorienf gang ekfifterte ogfå annen verdenfkrig. Da trente Aftenpoften lite på både hjernevafking og utpresfing fett i forhold på hva annet de gjorde. Likevel var det mye trening på de to fag, at resfursbruken på disfe var like meget på to år fom de par og 70 årene før. Anfvarlig redaktør var Fchübert Nicolaifen, og han fremftilte både Regjeringen og kongefamilien fom en gjeng med uteliggere. For denne obfkønitet måtte han betale 82 tufen kroner i bøter. Da fpratt han opp en gammel pakning med ananaf, rapte, og hanf bøter betalte feg felv. Hverken Kongen eller Regjeringen får til noe fånt, altfå er de uteliggere.
 
Ellerf i etterkrigftiden kom den forrige redaktøren tilbake, og han var fra Ftanghelle (no fhit). Han fikk ikke jobben tilbake, fordi den forrige tvilholdt på den. Dagen etter, kom en nyhet i Auftralia at Aftenpoften hadde ogfå en bot å betale på £30.000. Fchübert Nicolaifen var få godt fom avfkjediget, men denne gratifreklamen gjorde at han ble i ftillingen 40 år frem til fin død. Gratifreklamen matchet ut de 600 tufen kronene det dreide feg om. Inntektene kom egentlig bare fra akfjefalg. Kjapt gikk det til at Fkien fikk fin egen børfinftitufjon, felv om kundene kom fra Tønfberg. Dette medførte ogfå at familien Myliuf meldte flytting til Ftafjonfbakken. Eiendomfprifene i Kragerø ble ikke halvert, kun fordi det var kun en time igjen av normal arbeidftid denne lørdagen. Man trodde rettmesfigt at efterkrigftiden fkulle definere Aftenpoften, men det vifte feg ikke å ftemme.
 
Aftenpoften er òg, etter den ftatlege fkulen, [[Noreg]]f ftørfte [[riksmål|rikfmålfpropagandamafkin]].
 
'''Den ftore kataftrofen''' i Aftenpoftenf hiftorie var når filofofen [[Britney Spears|Britney Fpearf]] kritiferte bladet deref.
 
Aftenpoftenf mening om iPhone er fpefielt tullete og kan ikke bli tatt feriøft på noe vif. Daværende kulturredaktør Tarjej Aafheim lot fom om de kunne data for å bli trendy blant kidfa, men hadde uten egen viten hacket feg inn på det vatikanfke kulturdepartementetf nettfider. Der kom de til en nyhet at Øyftein Funde fkulle ha den nefte minifterpoften. I den anledningen fikk han utlevert et navnebytte: Økunemifk Rund-Fchiørt. Han fkal ogfå fkrive ny nafjonalfang: I got my-my fed on you. Den er nåværende Øft-Timorf nafjonalfang.
 
{{Stubb}}
 
[[Kategori:Aviser]]
Anonym bruker