Rettigheter for brukergrupper

Følgende er en liste over brukergrupper som er definert på denne wikien, og hvilke rettigheter de har. Mer informasjon om de enkelte rettighetstypene kan finnes her.

Tegnforklaring:

 • Innvilget rettighet
 • Tilbaketrukket rettighet
GruppeRettigheter
(alle)
 • Opprette diskusjonssider (createtalk)
 • Opprette nye kontoer (createaccount)
 • Opprette sider (som ikke er diskusjonssider) (createpage)
 • Redigere sider (edit)
 • Redigere sin egen overvåkningsliste. Legg merke til at noen handlinger fortsatt vil legge til sider uten denne rettigheten. (editmywatchlist)
 • Redigere sine egne innstillinger (editmyoptions)
 • Redigere sine egne private data (f.eks. epostadresse og virkelig navn) (editmyprivateinfo)
 • Redigere via API (writeapi)
 • Se sider (read)
 • View the score of Polls (poll-score)
 • Vise misbruksloggen (abusefilter-log)
 • Vise redigeringsfiltere (abusefilter-view)
 • Vise sin egen overvåkningsliste (viewmywatchlist)
 • Vise sine egne private data (f.eks. epostadresse og virkelig navn) (viewmyprivateinfo)
 • viewsystemstats (viewsystemstats)
Autobekreftede brukere
 • Create Poll (poll-create)
 • Flytte hovedbrukersider (move-rootuserpages)
 • Flytte sider (move)
 • Flytte sider med undersider (move-subpages)
 • Laste opp en fil via URL (upload_by_url)
 • Nullstille feilede eller omkodede videoer så de blir gjeninnsatt i jobbkøen. (transcode-reset)
 • Redigere beskyttede sider som er «Tillat kun autobekreftede brukere» (editsemiprotected)
 • Redigere halvlåste sider (autoconfirmed)
 • Utføre handlinger som normalt krever CAPTCHA-bekreftelse uten å bruke CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Vote on a Poll (poll-vote)
Roboter
(liste over medlemmer)
 • Behøver ikke å opprette omdirigeringer ved sideflytting (suppressredirect)
 • Bli behandlet som en automatisk prosess (bot)
 • Bruke API med høyere grenser (apihighlimits)
 • Flagger bruker som unntatt fra velkomstverktøybeskjeder (welcomeexempt)
 • Få sine egne redigeringer merket som patruljerte (autopatrol)
 • Får ikke «Du har nye meldinger»-beskjeden ved mindre endringer på diskusjonsside (nominornewtalk)
 • Redigere beskyttede sider som er «Tillat kun autobekreftede brukere» (editsemiprotected)
 • Redigere halvlåste sider (autoconfirmed)
 • Redigere via API (writeapi)
 • Utføre handlinger som normalt krever CAPTCHA-bekreftelse uten å bruke CAPTCHA (skipcaptcha)
Byråkrater
(liste over medlemmer)
 • Endre navn på brukere (renameuser)
 • Erstatt sideinnholdet gjennom å bruke regulæruttrykk (masseditregex)
 • Flagger bruker som unntatt fra velkomstverktøybeskjeder (welcomeexempt)
 • Oppdater spesialsider (refreshspecial)
 • Påvirkes ikke av hastighetsgrenser (noratelimit)
 • Redigere alle brukerrettigheter (userrights)
 • Slå sammen kontoer (usermerge)
 • apc (apc)
 • spamregex (spamregex)
IP-kontrollører
(liste over medlemmer)
 • Se IP-kontrolloggen (checkuser-log)
 • Sjekke brukeres IP-adresser og annen informasjon (checkuser)
Grensesnittadministratorer
(liste over medlemmer)
 • Rediger andre brukeres JSON-filer (edituserjson)
 • Redigere CSS for hele nettstedet (editsitecss)
 • Redigere JSON for hele nettstedet (editsitejson)
 • Redigere JavaScript for hele nettstedet (editsitejs)
 • Redigere andre brukeres CSS-filer (editusercss)
 • Redigere andre brukeres JS-filer (edituserjs)
 • Redigere brukergrensesnittet (editinterface)
rollback
(liste over medlemmer)
 • Raskt tilbakestille den siste brukeren som har redigert en gitt side (rollback)
staff
(liste over medlemmer)
 • Flagger bruker som unntatt fra velkomstverktøybeskjeder (welcomeexempt)
Sidefjernere
(liste over medlemmer)
 • Blokkere et brukernavn og skjule det fra det offentlige (hideuser)
 • Se private logger (suppressionlog)
 • Se revisjoner som er skjult for alle brukere (viewsuppressed)
 • Se, skjule og hente frem igjen spesifikke siderevisjoner for alle brukere (suppressrevision)
 • Skjule oppføringer i misbruksloggen (abusefilter-hide-log)
 • Slette og gjenopprette enkeltrevisjoner av sider (deleterevision)
 • Slette og gjenopprette spesifikke loggoppføringer (deletelogentry)
 • Vise skjulte misbruksloggoppføringer (abusefilter-hidden-log)
Administratorer
(liste over medlemmer)
 • Avblokkere seg selv (unblockself)
 • Behøver ikke å opprette omdirigeringer ved sideflytting (suppressredirect)
 • Blokkere andre brukere fra å redigere (block)
 • Blokkere brukere fra å sende e-post (blockemail)
 • Bruke API med høyere grenser (apihighlimits)
 • Endre beskyttelsesnivåer og redigere beskyttete sider (protect)
 • Endre filtre med begrensede handlinger (abusefilter-modify-restricted)
 • Flagger bruker som unntatt fra velkomstverktøybeskjeder (welcomeexempt)
 • Flette sidehistorikker (mergehistory)
 • Flytte filer (movefile)
 • Flytte hovedbrukersider (move-rootuserpages)
 • Flytte kategorisider (move-categorypages)
 • Flytte sider (move)
 • Flytte sider med undersider (move-subpages)
 • Få sine egne redigeringer merket som patruljerte (autopatrol)
 • Gjennomfør teksterstatninger på hele wikien (replacetext)
 • Gjenopprette sider (undelete)
 • Importere sider fra andre wikier (import)
 • Importere sider via opplasting (importupload)
 • Kan redigere fra blokkerte IP-adresser (ipblock-exempt)
 • Laste opp filer (upload)
 • Manage the Polls (poll-admin)
 • Markere redigeringer som patruljerte (patrol)
 • Markere tilbakestillinger som robotredigeringer (markbotedits)
 • Masseslette sider (nuke)
 • Nullstille feilede eller omkodede videoer så de blir gjeninnsatt i jobbkøen. (transcode-reset)
 • Opprette eller endre redigeringsfiltre (abusefilter-modify)
 • Opprette nye kontoer (createaccount)
 • Opprette og (de)aktivere tagger (managechangetags)
 • Overkjøre svartelista for titler eller brukernavn (tboverride)
 • Påvirkes ikke av hastighetsgrenser (noratelimit)
 • Raskt tilbakestille den siste brukeren som har redigert en gitt side (rollback)
 • Rediger andre brukeres JSON-filer (edituserjson)
 • Redigere JSON for hele nettstedet (editsitejson)
 • Redigere beskyttede sider som er «Tillat kun administratorer» (editprotected)
 • Redigere beskyttede sider som er «Tillat kun autobekreftede brukere» (editsemiprotected)
 • Redigere brukergrensesnittet (editinterface)
 • Redigere halvlåste sider (autoconfirmed)
 • Redigere interwikidata (interwiki)
 • Se listen over uovervåkede sider (unwatchedpages)
 • Se slettet sidehistorikk uten tilhørende sidetekst (deletedhistory)
 • Sened en melding til flere brukere samtidig (massmessage)
 • Skrive over delte filer lokalt (reupload-shared)
 • Skrive over eksisterende filer (reupload)
 • Slette tagger fra databasen (deletechangetags)
 • Slette og gjenopprette enkeltrevisjoner av sider (deleterevision)
 • Slette sider (delete)
 • Slette sider med stor historikk (bigdelete)
 • Slå av totrinns pålogging for en bruker (oathauth-disable-for-user)
 • Søke i slettede sider (browsearchive)
 • Tilbakestill alle endringer gjort av et gitt redigeringsfilter (abusefilter-revert)
 • Tilgang til en logg over endringer i totrinns pålogging (oathauth-view-log)
 • Utføre handlinger som normalt krever CAPTCHA-bekreftelse uten å bruke CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)
 • Vis redigeringsfiltre merket privat (abusefilter-view-private)
 • Vise informasjon om pågående omkodinger (transcode-status)
 • Vise detaljerte punkter i misbruksloggen (abusefilter-log-detail)
 • Vise loggoppføringer for redigeringsfiltere som har blitt markert som private (abusefilter-log-private)
 • Vise privat informasjon i misbruksloggen (abusefilter-privatedetails)
 • Vise slettet tekst og endringer mellom slettede versjoner (deletedtext)
 • Vise tittelsvartelisteloggen (titleblacklistlog)
 • dpl_param_delete_rules (dpl_param_delete_rules)
 • dpl_param_update_rules (dpl_param_update_rules)
 • namespaces (namespaces)
 • spamregex (spamregex)
 • Kan ta bort alle grupper fra egen konto
Brukere
(liste over medlemmer)
 • Flytte kategorisider (move-categorypages)
 • Laste opp filer (upload)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Markere endringer som mindre (minoredit)
 • Oppdater spesialsider (refreshspecial)
 • Opprette diskusjonssider (createtalk)
 • Opprette sider (som ikke er diskusjonssider) (createpage)
 • Redigere innholdsmodellen til en side (editcontentmodel)
 • Redigere sider (edit)
 • Redigere sine egne CSS-filer (editmyusercss)
 • Redigere sine egne JavaScript-filer (editmyuserjs)
 • Redigere sine egne JavaScript-filer som er omdirigeringer (editmyuserjsredirect)
 • Redigere sine egne bruker-JSON-filer (editmyuserjson)
 • Redigere via API (writeapi)
 • Rens mellomlageret for en side (purge)
 • Se sider (read)
 • Sende e-post til andre brukere (sendemail)
 • Skrive over delte filer lokalt (reupload-shared)
 • Skrive over eksisterende filer (reupload)
 • Slå på totrinns pålogging (oathauth-enable)
 • Vise spamfilterloggen (spamblacklistlog)

Navneromsbegrensinger

NavneromRettighet(er) som tillater at brukeren redigerer
MediaWiki
 • Redigere brukergrensesnittet (editinterface)
Gadget
 • Redigere tilleggsfunksjoners JavaScript- og CSS-sider (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Redigere tilleggsfunksjonsdefinisjonene (gadgets-definition-edit)