Søppelteorien

Å definere søppel er ikke lett. I tilegg til de forhåndsbestemte emner som går under definisjonen, er det derfor utviklet en elementær, vitenskapelig teori for å definere hva som er søppel. I all sin enkelhet, dette er den ene faktasetningen:

”Alt som kastes, blir til søppel.”

Denne teorien er svært grunnleggende, og viser den seg å være gal, betyr det at alt innenfor kvantemekanikken og den klassiske fysikk er feil. En lang diskusjon har gått på om setningen isteden skal lyde; ”Alt som kastes i en søppelkasse eller annen avfallsbinge, blir til søppel”. Men etter gjentatte masseprotester fra tettsteder som Drammen og De Karibiske Øyer, som følte seg sterkt diskriminert av versjonen, ble det bestemt at teorien skulle settes i sin nåværende, omfattende form.

NyttighetRediger

Søppelets teori er langt fra unyttig, og kan brukes til å forklare en hel del på forskjellige samfunnsplattformer. For eksempel er fotball mer populært enn håndball, ettersom ballen i håndball blir kastet, og dermed nedgraderes til en stadig lavere form for søppel. Å få ”hands” i fotball er derfor strengt forbudt, ettersom det ikke vil risikeres at ballen blir gjort om til søppel. I andre sporter, som tennis og pingpong, har problemet med søppelets teori blitt løst ved at ballen isteden slås med rackerter.

Forsøpling. Tidlig kastet søppel, ofte kastet bare èn gang, kjent som så god som ny, etterfølges ofte av baksøppel, eller som SFT kaller det søppeltyveri. Fattige mennesker baksøpler mer enn rike, som forsøpler, til sammen utgjør det en sirkel, som utgjør kjøper-forsøpler-baksøpler-gjenbruk-kjøper.

Det er også mer abstrakte tilfeller på hvordan søppelets teori er i funksjon. En person som prater høyt, for eksempel en politiker, ”kaster” ordene sine høylydt utover tilhørerne, slik at de blir til søppel og bare løgn. Det er derfor vitenskapelig bevist at en person som hvisker er mer til å stole på.