Riksmålsforbundet

Riksmålsforbundet

«Dei toko namnet frå mitt landsmaal og nyttade dat som namn på rølpemålet sitt! Daude vere deim og danskamålet!»

- Ivar Aasen om Riksmålsforbundet

«Nei altså nuh! Nu har De gået langt over den strek min gode mand. Slikledes Bjørnson! Åssen staver 'u ‘sånn’ på detta sprø språket? sier man ei om det sprog der har høiest status og position og ei minst, den uffda, korteste, vent nå litt, det stryker vi lengste tradition, i dagens samfund. Jeg bliver forbandet og kan ei se for os at de har giort noget andet enn at røge deres sokker!»

- Svaret fra riksmålsforbundet til Aasen

Riksmålsforbundet er en mannsjåvinistisk og islamofascistisk organisasjon tilknytta RØLP (Resirkulerer Øyeblikkelig Lusete Piker), Høyre, Gestapo og Al-Qaida. Organisasjonen arbeider dessuten for å spre maskulinismen og maskulinismens språk, riksmål. Organisasjonens leder er Tigern, en nær bekjent av lederen for RØLP.


Stubbe.png
Denne såkalte artikkelen er en stubb, og tilfredsstiller ikke Ikkepedias krav til lengde. Du kan hjelpe Ikkepedia ved å utvide den til ca. 2 cm.

Om du har minst én god idé som ikke er helt idiotisk, så klart.