Riksmålsforbudet

Velkomen til Riksmålsforbudet!

Riksmålsforbudet er eit ukjend, landsdekkjande forbund som vart laga av regjeringi i Voss og som aktivt jobbar mot riksmålet og dei store riksmålspropagandamaskinane.

Hovudsakene til forbundetRediger

Riksmålsforbudet jobbar aktivt mot det riksmålsdominerte samfunnet og hev sett nokre saker som dei held på med. Mellom desse er:

  • Styrte Riksmålsforbundet
  • Tvinga Aftenposten og VG til å nytta eit betre språk, til dømes norsk
  • Fjerna riksmål frå staten si eiga propagandamaskin, den offentlege skulen
  • Språkrådet til å gjera om dei riksmålsretta bokmålsendringane frå 2005.

Måla er sjølvsagt enno ikkje nådd, men det er fordi me nettopp hev byrja.

BakgrunnRediger

Forbundet vart skipa fordi riksmålsfolka hev fått for mykje av viljen sin og talet på kor mange som er med er no ukjend. Sidan Rigsmaalsværned tok makti under Den Franske Revolusjon, hev nordmenn levd etter fyndordet «Det norske målet skal verta atterreist til einaste riksmål i landet.» Dette vart bakgrunnen for at folket ikkje orka meir og svartelista riksmålet. Riksmålsforbudet var då eit faktum.

Kva kan du som medlem eller ikkje-medlem gjera?Rediger


 
Denne såkalte artikkelen er en stubb, og tilfredsstiller ikke Ikkepedias krav til lengde. Du kan hjelpe Ikkepedia ved å utvide den til ca. 2 cm.

Om du har minst én god idé som ikke er helt idiotisk, så klart.