Retningslinjer

Opprinnelig var retningslinjer snorer som ble lagt ut i terrenget av krigerhærer for å vise veien for sine allierte. Hannibal’s hær med sine beryktede krigs-kameler inntok i år 182 f.Kr Roma ved hjelp av retningslinjer som tidligere var lagt ut av Hannibals spioner. Disse retningslinjene var laget av dyretarm, men senere ble retningslinjer laget i mer solide materialer. Mot slutten av 900-tallet nådde produksjonen av retningslinjer sitt maksimum i Europa. Store deler av dagens Barcelona var retningslinje-industri og byen ”Guido Linjo” på grensen mot Portugal hadde i år 938 1,2 millioner innbyggere hvorav over 70% var involvert i produksjon av retningslinjer.

Byen Guido Linjo avbildet i 1943


Lange retningslinjerRediger

Den lengste retningslinjen man kjenner til ble lagt ut av Langobardene da de angrep tretytingene ved Lierskogen i år 568. Denne retningslinjen var på 370 km og er dokumentert blant annet i tidlige utgaver av Michelin-guiden (tidlig 600-tall). Denne ble laget av en kombinasjon av serpentiner, tørkede brennmaneter og den tidens form for nudler.


Norske forholdRediger

Statens Vegvesen evaluerte i 2003 å erstatte veiskilt langs kommunal- og fylkesveger med retningslinjer. Disse retningslinjene var tenkt å henge i et trinsesystem over vegbanen. Man ville før turen begynte bli tildelt en farge på retningslinjen og man skulle da følge ”sin” retningslinje etter hvert som den rullet seg ut over og foran bilen i trinsesystemet. Kapasiteten var beregnet til 900 biler per time. Prosjektet ble stoppet av Bondevik-regjeringen da det falt enkelte KrF-politikere tungt om hjertet at retningslinjer i farger tilsvarende homo/lesbe-flaggets farger teoretisk sett kunne rulles ut foran f.eks utenlandskortesjer. Det fantes tekniske løsninger som kunne forhindre det, men daværende styreformann i firmaet Q-for-4 GmBH som var en hovedpartner i prosjektet erklærte at han på prinsipielt grunnlag ikke ville fortsette prosjektet og det ble dermed stanset.

 
Maskin for utlegging av retningslinjer i 1943

Dagens brukRediger

I dag har bruken av retningslinjer i stor grad blitt erstattet med kjentmanns-betjenter eller veiskilt langs de fleste veier. Det finnes endel interesseorganisasjoner og venneforeninger som fortsatt argumenterer for økt bruk av retningslinjer (bla IBERL, SNØVL og FJERL), men disse har bare begrenset gjennomslagskraft siden de nekter å bruke internett i sitt arbeid. Internett rokker nemlig ved deres oppfatning av hva ekte retningslinjer er.