Radikal fjøsmål

Aasensak.jpg
Artikler
Før 1900 | Etter 1900

Norsk Språkråd

Språkformer
Elg | Norwengelsk | Riksmål | Svorsk | Bokmål | Dialekt | Trøngelsk | Samnorsk | Selvmål | Sidemål | Spynorsk | Bøgmål | Wannabe-Latin | Oksesnakk |

Røverspråk | Nynorsk | Høgnorsk | Fjortisspråk | Tilbakestående | Ufrivillig nynorsk | Ost

Personer
Ingvar Flaasen | Henrik Ibsen

J.S.Welhaven | Henrik Wergeland
Knud Knudsen | Sylfest Lomheim
De Fire Store

Emner
Morra di | Sær skriving
Rettskriving | Dikt på nynorsk
Fjortisnorsk | Norske ordtak

Liste over slangord


Radikal fjøsmål værar ei språk konstruera av feministiske traktorlespar som ei reaksjon på at riksmål ikke har hokjønnsord. Radikal fjøsmål har ei einkel grammatikk. Dan værar kun hokjønnsord i danna språka. Ei anna fanoman værar at man ikke kan plassera bokstavana "e" og "n" ved sidan av hverandre, uansett rekkefølga. Man måttar da bytte ut "e" med "a". Kombinasjonar som "en" og "ene" blir da "an" og "ana". Ellers værar det ei stor hyppighet av a-ar, særlig i slutta av ord.

Radikal fjøsmål harar vidara inga sterke bøyningar, kun svake, sidan kvinna værar da svake kjønna, meins manna værar da sterke (med unntak av traktorlespana sjøl da). Riksmålsforbunda harar hevda at radikal fjøsmål lignar på tilbakeståande, man da værar bare mannsjåvinistisk kvinnahatanda rølp. Riksmålsforbunda harar vidara hevda at da feministiska traktorlespana sjøl værar mannnshatarar. Da værar helt feil. Husk at organisasjona deres hetar Ottar, som jo er ei mannsnavn. Og traktorlespana sjøl værar jo nastan mannar.

EksemplarRediger

Substantiv og artikkelRediger

Altså, kun ei kjønn, inga sterke bøyningar.

ei jante - janta - flere jantar - alle jantana

ei gutt - gutta - flere guttar - alle guttana

ei mann - manna - flere mannar - alle mannana

ei hus - husa - flere husar - alle husana

ei bonde - bonda - flere bondar - alle bondana

dan janta

dan gutta

dan husa

dan bonda

VerbRediger

Kun svake bøyningar

å være - værar - væra - har væra

å hare - harar - hara - har hara

å måtte - måttar - måtta - har måtta