Kroneksempel på et dårlig ordspill

Ordspill (spyn. spela på kjeftleiken) har lange tradisjoner i Norge. Det å

spille på ord betyr at man bruker munnen (munnspill) og resten av tanngarden til å lage ord i vendinger og snedige vrier til å få fram det man har på hjertet, gjerne med en "vri" eller en vri om man vil. Et "vridd ord", eller "svingord" om man vil, er at ordet har vorte "snudd" "att fram" eller "svingvridd" utav sin opprinnelige stilling. Instrumentet "munnspill" har forøvrig ingenting med denne artikkelen å gjøre, bortsett fra at man bare kan spille på ordene, og munnspillet spiller bare såkalt "musikk" som man kaller det, selv om man bruker bare munnen til dette.

AnførselstegnRediger

Et "ord" som skrives inn i et "anførselstegn" skal forstås på forskjellige "måter". "Anførselstegnene" skal ikke brukes for mye, da de kan føre til at teksten blir noe "villllledende". En tekst i anførselstegn kan dermed tolkes til de grader så "feil" som det går an, og som da burde tas opp til vurdering i Norsk Sproekråd. Anbefalingene fra Sproekrådet er å ikke bruke det i tide.

Ordspill er ikke de samme som "munnspill"Rediger

Et typisk ordspill (ikke munnspill altså) som må nevnes er "En ordsnert" , som er en vri på ordet "ordspill", eller bare ordspill om man vil, og som videre kan vris til det ugjenkjennelige.

  • Et "vridd ord" er for eksempel ordet vriompeis. Dette spesielle "ordet" eller rettere sagt "ordet" har ingenting å gjøre med en vanlig peis i stua som er noe skjevt oppsatt, eller et munnspill, men snarere en benevnelse på

en peis som er helt forvridd, på grunn av munnen eller tennene, eller veldig skjevt "oppsatt" i "buksa". Man kan trygt si at peisen er helt ute på de skrå bredder.

  • Ordet "munnspill" er ikke ordspill som sådan, men et spill med munnen som lager ordet, og som er noe ulikt selve måten munnen brukes på. Munnen kan som kjent brukes på "flere" måter, og kan få skjeve peiser til å stå så ganske på skrå.

Skjeve "peiser", eller peiser som sådan, og vridde "vriompeiser"Rediger

En såkalt peis som er så skjev at den ligger på siden er en skikkelig vriompeis, som da er i det "skjeveste" laget, kan man si. Å få en så skjev peis til å oppføre seg noenlunde "normalt", er en stor utfordring. Mange "peismurere" bruker ordbok, eller en synonym-ordbok beregnet for kryssord løsing for å løse problemet. Ellers er en ganske "vanlig", eller en såkalt vanlig vater og tommestokk også å foretrekke.

Vriompeis er også et kjent uttrykk på peiser som er vanskelige å få fyr på.

Noen foretrekker å trekke til "foretrekket" eller forhenget foran "peisen", da en godt synlig "peis" (i ordets også "rette", eller snarere rette betydning) er ikke å foretrekke i de hele tatt, da spesielt for de såkalte "murerne". Da snakker vi her virkelig om en såkalt "peis", og det uten anførselstegn altså. Murerne kan vente til senere.

Hvor skjev er denne "såkalte" peisenRediger

Hvis man skal finne ut av en veldig skjev vriompeis, eller bare "skjev peis", eller en såkalt skråpeis, så må man gå litt vitenskapelig til verks. En Peis, eller peis om man vil, står normalt i en vinkel som går utifra hypotesnusen i det motsatte kateteret fra tavla og til læreren, som da har en vinkel på rundt 91 grader sett fra aksialplanet på denne såkalte "peisen", eller hva den nå kalles. Slik sett er dette "normalt".

Ordets "rette" betydning, og med "rett", menes det kanskje også rettRediger

Hvis man ser på et "ord" eller også et ganske vanlig ord, eller et såkalt "vanlig" ord, så vet man at dette "ordet som sådan" har mange synonym. Et synonym er "synonymt" med et det såkalte "ordet", da gitt i en spesifikk vending, eller en "gitt" vending som man ofte sier. Hvis man "gir", eller tar en vending av et ord, som da blir ordvendt, eller ordtatt, gir man samtidig posisjonen på det gitte ordet, som da også blir ordvendt og ordtatt, samt ordsatt, men på en litt annen måte, samtidig som man gir ordet en vri, eller en såkalt ordskru. Dette må ikke forveksles med rent ordspill, da ordspill ofte kan bety munnspill, eller spill med munnen om man vil eller ikke.

Med posisjon, menes det at man skal alltid oppgi koordinatene eller posisjonen til ordet. Koordinatene skal ikke forveksles med posisjonen til objektet. Dette kan benevnes enkelt slik:

Substantivet "En ulv" skrives slik med nevnte forklaring:

  • En ulv, 64 grader nord 14 minutter øst, like nord for Snåsa i Trøndelag Dette er posisjonen til denne såkalte "ulven", som virkelig var en ulv
  • En ulv, sa sauen som var like nord for Snåsa i Trøndelag. Andre sauene lo. Man roper bare ikke ulv i tide og utide.
  • En ulv! sa sauen! De andre sauene ble litt skeptiske, men ble på sin posisjon 64 grader nord 14 minutter øst.
  • En.... og sauen sa ikke mere. De andre sauene forflyttet seg raskt til posisjonen 64 grader nord, 15 minutter øst, med en fart på ca. 70 km/t. Imens de forflyttet seg, var de svært alvorlige.
  • En sau, sa den forspiste ulven... han tok på seg saueskinnet til den sauen han nettopp hadde spist.

Stikkordet er; En ulv i fåreklær. Slik kan sauen være med på å vrenge ordet ulv til sau. De andre sauene bare stakk av, og har ingenting med dette å gjøre, bortsett fra at de skiftet posisjon både på seg selv og selve ordet.

Kjent fraseRediger

En høne, flere høns. En hane, - flere hans, eller mor sine hanser på haugen.........


Jeg har sett det verre, sa jenta som såg i buksa si søndagsmorgen.