PointingFinger.jpg

«Det er stygt at peke»

- Henrik Ibsen om pekere

«You're pointing at me? Doh!»

- Homer Simpson om pekere

Nei, nå har du gått deg vill. Her nytter ikke gaffa-teip og spenol, du trenger flere ting som heter Norsk.

Norsk kan vera fleire ting og anten hev du komi hit frå ei sida som vart skrivi av ein latsabb, eller so er du ein latsabb sjølv. Men no som du fyrst hev havna her, gjev me deg valfridom til å velja ei av desse sidone (om du ikkje hev vald ei sida om 3,143,14 sekund, kjem franske kommunistar til å torturera deg med trekkspill, sveitsisk jodling og Wannabe-Latin):

  • Du tenkjer på nordmenn eller noko(n) som kjem frå Noreg.
  • Du er sinna på norsklæraren og ynskjer å sjå meir om Norsk (skolefag)
  • Du tenkjer på vårt eige mål, Norsk (språk) eller ei av underformene: