Kvinne/Datablad

Datablad farlig materiell
Produktnavn: Kvinne
Symbol:
Masse: Aksepterer maks. 55 kg, men vil typisk variere mellom 45 og 225 kg.
Fysiske egenskaper: Overflaten er ofte dekket med et tynt lag pudder og maling, også kjent som "sparkel".
Koker aldri- fryser helt uten grunn.
Kjemiske egenskaper: Reagerer lett sammen med gull, diamant og andre edle metaller og edelstein.
Eksploderer spontant uten forvarsel.
Det sterkeste kjente pengereduseringsmiddelet som er oppdaget.
Vanlige bruksområder: Pynt, spesielt i og på dyre sportsbiler.
Kan bidra til avslappelse.
Effektivt vaskemiddel.
Fare: Blir grønn hvis den plasseres ved siden av et overlegent materiell av samme type.