I denne safen ligger den eneste riktige definisjonen av kunst - koden forsvant ved modernismens begynnelse - og har etter det aldri blitt funnet. Enkelte konspirasjoneteoretikere deriblant Clement Greenberg hevder at denne safen aldri har eksistert men dette ble tilbakevist av Joseph Kosuth i 1978.

Kunst er former, farver og lyder satt sammen på en slik måte at folk flest føler seg uvel og vil ha tilbake skattepengene. Det sikreste kjennetegnet er likevel er at absolutt ingen skjønner noe av det, men at enkelte likevel uttaler seg skråsikkert om saken.disse kalles kunstprofesjonelle. Inntreffer dette spennet, kan du være sikker på at det er snakk om kunst. Noe annet som kjennetegner kunst er at det ofte er snakk om en type gjenstander som forener fullstendig verdiløst materiale og ekstremt høye verdier. Innen alle andre menneskelige områder vil dette sammenfallet enten kalles "spøk", "blodig fornærmelse", "det renset vissvass" eller "svindel", men i kunst er dette normaltilstanden. I prinsippet er derfor kunst det eneste felt man kan avhende totalt verdiløse ting for masse penger.


Kunst etter Marcel DuchampRediger

 
Dette foto er det eneste eksisterende beviset på Marcel Duchamps reinkarnasjon - fotoet blir ubehørlig beskrevet i Dronning Sonjas kunstteori. NordNorske kunsthistorikere deriblant Hans Ulrich Obrist hevder disse trusslene om reinkarnasjon er ett endelig bevis på en post -moderne oppøsing. Og klaget hele safen inn mot KFU (Kunstens Faglige Utvalg) Rettsaken endte i forlik

Spørsmålet hva er kunst? Fordrer at noe ikke er kunst – kunst og ikke kunst er relasjonsbegreper noe er kunst eller ikke kunst i relasjon til noe annet, ikke i seg selv. Kunst er ikke en substans, en ting, men en egenskap ved et objekt, en hendelse eller en handling. Kunst er ikke noe bestemt eller vellavgrenset, og det har ingen essens. Begrepet referer til et slikt mangfold av fenomener – for eksempel, likpuling, en hvit flate, et pissoar, Rembrandts malerier, et tre som plantes, en hermetikkboks med dritt, et menneske som ror ut i havet for å dø, en selvlysende kanin, Ad Reinhardts; Ultimate Paintings, en tatovert gris, Michelangelos; Venus Fra Milo, et essay, en bolle med suppe, etc – at det kan mistenkes for å være så vidt at det mangler ethvert substansielt innhold. Alle disse kunstverkene er allikevel anerkjent som kunst, og derfor må kunst ha en anvendelighet som begrep, selv om det er umulig verifisere nødvendige eller tilstrekkelige betingelser for anvendelse av det.

De fleste forskere i dag tenker seg kunst på linje med konsept kunstens far Joseph Kosuth - at kunst faktisk ikke eksisterer.


En eldre og mer folkelig definisjon av kunst er som følger;

Kunst er et begrep som oppstod i forskjellige sosiale miljøer der de ikke sparer på tåfisen når de sniffer sokkene sine. Det meget forvirrende begrepet omfatter for det meste verdiløst skrot satt sammen av såkalte kunstnere. All kunst er lagd i dyp sokkerus. Sokkerusen fremkaller i disse sosiale miljøene er en alvorlig tilstand av kreativitet som kunstneren i verste fall aldri kommer seg ut av.

Definisjonen ovenfor er utrykk for arbeiderklassens manglende dannelse og såkalt "folk flest" mentalitet, hvor alt som virker vrient eller uforståelig tilskrives en difus ruserfaring. Her kan alt fra hjemmebrent, sokker, dop, og rohypnol og ibux ikles en overskridende erkjennelsesmessig karakter. Folk flest og kunst er således ikke å annbefale - derav er de fleste kunstmuseer i store byer og ikke på landet.


Kunst og underholdning, den nye avantgardeRediger

 
Denne safen på tollvesent hovelager i Oslo innholder etter Sune Nordgrens forskning selve oppskriften til den nye ekstatiske kunsten fra Lithauen. Nordgren hevder selv å ha "droppet" baltisk kunst sammen med Kunsthistoriker Allice Helland - på Istanbul Biennalens toalett

Den kunst som har som mål å gjøre publikum lykkelige via den estetiske erfaring utabeides best i tett samarbeid med den farmasøytiske industrien - og benytter moderne psykofarmika. Denne grenen betegnes gjerne som neuroestetikk - da kunstneren jobber direkte med selve hjernens persepsjon av verden. Den nye avantgarden jobber idag i de baltiske land med eksperimentell partydop kjemi.

Disse verkene kan vurderes og lykkes både som kunst og underholdning - de er erkjennelsesutvidende og kan fungere direkte fengslende.


videokunstRediger

Er en avart av sosialpornografien i kryssningspunktet mellom TV Norges kvalitetsdokumentarer og ubehøvlet youtube surr - genren preges av reservasjonsløs bekjennelsestrang - eksjobisme og varig nedsatte dømmekraft, Slik beskriver kuratoren og kritikeren Okwui Enwezor videokunsten i sin toneangivende bok; Towards a Higher form of Art - The VHS, MIT Press,(2008)

BrukskunstRediger

Brukskunst tar som oftest utgangspunkt i vanlige gjenstander, og er som regel en forskjønning og modifisering av dennes redskapsfunskjon. Men kunstneren får unntaksvis, om enn stadig oftere i moderne tid, også her et et rush av kreativitet og er ikke lenger fornøyd med tingenes tilstand. Verdensfred, stabilitet, fast tilgang på sex, en skarp en på puben, en sykletur og glade mennesker er ikke lenger tilstrekkelig, og kunstneren ser seg derfor nødt til å gjøre vanlige, nyttige, gjenstander, klumpete og skeive (ofte med rare farger). "Brukskunst" har, som billedkunst, dermed - historisk - beveget seg mot ubrukelighet som prinsipp. Vaser kan gjerne ha hull, kopper kan gjerne være altfor store, etc. Den generelle regelen er dermed at brukskunst egentlig er like håpløse redskaper som billedkunst er det, men mangler billedkunstens sjelfullhet og mystiske mangetydighet. En kopp er en kopp i brukskunsten, og ikke f eks en readymade, den er bare mer ubrukelig, dyrere, og ser tåpelig ut. Generelt kan vi si at ting blir brukskunst om ikke produsenten klarere å løsrive seg tilstrekkelig fra normale livssammenhenger og hendelser, samt tenke uklart og flertydig om hva han gjør, og, omvendt, at ting er billedkunst når gjenstanden alltid betyr noe annet enn det man umiddelbart tror (en kvalitet som gjerne opprettholdes i det uendelige). I sammenhenger utenfor kunstprofesjonell samtale rundt billedkunsten ville en samtale rundt "brukskunst" betraktes som unødvendig komplisert, mens en proff samtale rundt billedkunst vil kunne oppfattes som det reneste tøys eller, eventuelt, som uttrykk for alvorlig sinnslidelse. Det finnes enkelte alvorlige, patologiske, tilfeller innenfor begge felt hvor "postkolonial identitet" eller "konseptuelle fargesammensetning" er viktigere - om man snakker om en kopp - enn om man faktisk kan drikke av den eller ikke. Dette betraktes av mange teoretikere som et generellt forfallssymptom eller, eventuelt, om at både billedkunst og brukskunst er en spøk som har pågått i over hundre år. Det er, mener enkelte kunsthistorikere, på tide å bestemme seg om man endelig skal skal le av spøken eller sette hele kunstfeltet på tung psykofarmatisk terapi.

Norsk KunsthistorieRediger

Det var ikke før tyskernes okkupasjon under siste verdenskrig at man maktet å bygge opp en hardt tiltrengt infrastruktur og innføre litt orden i statsforvaltningen i norge. Landet var for et uland å regne og under slike forhold har kunst sjelden gode levekår – av denne grunn eksisterer ingen Norsk kunsthistorie – utenom en maler – den fantastiske, inspirerende Edward Munchs triste men hjerne vekkende kunst. Hvor nedrig sykdom og nød danner parametrene for malerisk sensasjonsjournalistikk og sose trynet - fra i den tiden - europas fattigste land. Edward Munchs malerier kan sies å være sammenlignbar med den tiden han malte på. Han tok alt det viktige som skjedde og plasserte det i malerier som kan få deg til føle mange forskjellige følelser samtidig(mest tristhet).

Nyere norsk revisjonistisk kunsthistorie blir konstruert og diktet opp på http://www.kunstkritikk.no Da denne webportalen støttet av Norsk Kulturråd har underliggende revisjonistiske tendenser - er den kontinuerlig under angrep fra kunsthåndverkernes landsforening og deres hackere.

Ny Norsk kunst - bondske misforståelserRediger

Moderne kunst er ein form for kunst som antakleg er oppfunnet av folk med ein total mangel av kunsterisk sans. Kunstnerane har som regel ein form for hjerneskade, og blir aldrig anerkjend før dei døyr. Hitler jorde som kjend eit heroisk forsjøk på og stoppe dette. Beklageleg var han ordblind og såg signaturen Jøde på maleriet Skrik istede for Munch. Då munch måleriet blei stjelt var det av bønder og nynorsktalande som ville hemne seg på bildet da dei tror det er ein av årsakane bak folkemordet under andre verdenskriga.


Se ogsåRediger