Kols er et svært utbredt dopingmiddel, spesielt er det idrettsutøvere og filmstjerner som bruker det. Det skal i følge NAS(Nasjonale Afro Saker)ha svært god innvirkning på kondisjonen, noe Grete Waitz kan understrekke; "Dette "kosttilskuddet" gir meg overskudd i hverdagen" og hun sa i en takketale på idrettsgallaen på Svalbard at hun takket først og fremst Kols for seierene i New York Maraton.Årsaker KOLS blir ofte utløst av vedvarende irritasjon av luftveiene. Den vanligste årsaken er tobakksrøyking, og tilstanden blir derfor ofte kalt «røykerlunge». Forskere ved Columbia University i USA hevder dessuten å kunne påvise en sammenheng mellom inntak av bacon, pølser og andre kjøttvarer som inneholder nitrat og utvikling av KOLS[1]. Også vedvarende luftforurensing kan føre til KOLS, spesielt om man oppholder seg i miljøer som inneholder kvartsstøv og metallholdige gasser. Arvelige disposisjoner øker dessuten risikoen for å utvikle KOLS, for eksempel om man lider av α₁-antitrypsinmangel eller har anatomiske defekter som tønnebryst (økt AP-diameter), fuglebryst (pectus carinatum) eller traktbryst (pectus excavatum).

En regner med at hos mer enn 80% av alle KOLS-pasientene er årsaken røyking, de andre mulige årsakene til KOLS blir derfor statister i forhold.[2]


Diagnostikk KOLS er på mange måter en klinisk diagnose, med symptomer som kortpustenhet, hoste og hyppige lungebetennelser. Faggruppen GOLD («The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease») har utarbeidet et sett med kriterier (GOLD kriteriene) som karakteriserer graden av sykdom basert på målinger ved spirometri. Ved spirometri måles blant annet total vitalkapasitet (også kalt Forsert vitalkapasitet, FVC), som et mål på hvor mye luft en person klarer å puste inn og ut, og mengden luft personen klarer å blåse ut i løpet av det første sekundet (FEV1).

I kriteriene inngår forholdet mellom vitalkapasiteten og FEV1, med andre ord hvor stor andel av total utblåsningsluft som pustes ut i løpet av første sekund (FEV1/FVC) og personens målte FEV1 oppgitt i prosent av en forventet verdi (justert etter alder, kjønn og vekt).