Klor er best kjent som et rusmiddel hos svømmere og stupere. Middelet finner vi i en konsentrert form og en mer utblandet form. Den utblandete formen er mest vanlig i svømmebasseng. Klor bidrar til å rense luftveiene skikkelig, slik at ventilering og respirasjonen blir optimal. Konsentrasjonen av klorgass er spesielt høyt rett over vannoverflaten. Dette er gjort med vilje, da svømmere ofte puster med halve hode under vann. Dermed skaper [klorgass] en optimal situasjon for å utnytte oksygenet i luften skikkelig.

Klor ble funnet opp på Rotnesbadet (et slags røykehjørne for gamlinger).

Klor er sterkt vanedannende, gjerne på lik linje med heroin. Det er ikke et ukjent fenomen at eks-svømmere tar en omvei innom svømmehallen for å rense opp i lungene.


Klor er også den grammatiske stammen i det utgående verbalet å klore. Dette verbalet kan også deles inn i minst to betydninger; 1. Voldshandling 2. Handling relatert til svømmehaller.

1. Voldshandling: Når en person utfører en uønsket fysisk handling som innbærer å grave negler dypt inn i motpartens hud, samtidig som en drar ekstremiteten i en valgfri retning. Kvinner er særdeles flinke i denne aktiviteten. En kan risikere å oppleve en viss nytelse ved utøving av denne aktiviteten mot en motpart.

2. Å klore i en svømmehall innebærer å befinne seg i en euforie samtidig som en nyter tilværelsen i et stramt luktende trekammer, med temperaturer opp mot 70-80 grader. I dette vesle værelse, dasher en gjerne også hverandre med bjørkekvister i en homoerotisk seanse. Hvilket er helt normalt for personer innen svømmehallmiljøet. Aktiviteten avsluttes med et nakenbad fremfor den kvinnelige svømmehallbetjenten.

Periodesystemet
H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc   Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y   Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ch


Liste over grunnstoffer