Herredshuset er ingen kirke, men et festlokale


Jessheim er kommunesentrum i Ullensaker kommune i Akershus. Stedet er i stadig vekst, så det er ingen som vet hvor mange innbyggere som bor der, men alle er enige om at det er mange flere enn for 10 år siden. Ordfører (kong) Harald Gjespelund og flere av hans partifeller har et sterkt ønske om at tettstedet snarest skal bli by. Noe som nok ikke vil skje med det første. For som kjent blir det ikke by når de fleste folk er bønder og rånere.

Men aldri i sør og nord.Rediger

Jessheim er sentrum for handel og kultur i kommunen. Noe som de fleste beboerne kjenner på kroppen hver lørdag når de prøver å parkere bilen i Jessheim sentrum. Når de endelig har fått satt bilen ca 800 meter fra sentrum, så vandrer kommunens beboere formålsløst rundt på Jessheim storsenter, mens de hilser i øst og vest. Det er et sted der nesten alle kjenner nesten alle de andre.

 
Storsenteret er stedets samlingsplass.


Kino,Teater og nasjonal kultur.Rediger

Kulturen foregår i Kulturhuset. Der kan innbyggerne gå på kino flere dager i uka. På lørdags formiddag kan de også gå på eldrekafé. En sjelden gang er det til og med konserter eller teater i Kulturhuset. Kommunen ser helst at Kulturhuset IKKE blir brukt av lokale aktører, Det kan ihvertfall virke som at dette er kommunens ønske!

Kjært barn har mange navn.Rediger

Navnet Jessheim har forandret seg mye de siste 100 åra. Jessheim stasjon het lenge Trøgstad, men en dag fant de ut at Trøgstad egentlig er i Østfold. Da fant de kloke hoder ut at de skulle hente fram det gamle navnet Jaseimr. Dette har, etter som tida har gått, blitt til Jessheim. Navnet har norrøn opprinnelse, og den første stavelsen, Jas, er en kortform av jasså, noe som fortsatt er en naturlig måte for de fleste beboerne å hilse på. (”Jasså, er det deg”, sier de når de møter hverandre på Jessheim storsenter.) Den andre stavelsen i navnet kommer av ”heim”, som betyr hjem.