Ikkenytt:Vann er farlig!

IkkeNytt: Den beste norske nyhetskilden på nett.

Til informasjon: du leste denne nyheten 21. januar 2022 nøyaktig klokka 23:28

31 august 2011 

Det nye symbolet for død.

Ledende eksperter på indremedisin har lenge visst at den farge- og luktfrie væsken, som består av to hydrogenatomer og et oksygenatom, og som betegnes H2O, er helsefarlig. Vann kan settes i sammenheng med alle kroppens sykdommer. Å drikke vann fører til krig og kommunisme. Vanndrikking settes også i sammenheng med de aller fleste større katastrofer menneskeheten har opplevd. Bil-, tog- og flyulykker forårsakes av vann, og det finnes også en klar sammenheng mellom alle typer forbrytelser og vann.

  • Nesten alle syke mennesker har drukket vann. Vann virker akkumulerende på sykdommer.
  • 99,9 % av alle mennesker som dør av kreft eller andre alvorlige sykdommer har drukket vann.
  • 100 % av alle soldater som dør i krig har drukket vann.
  • 102 % av alle SV-velgere har drukket vann.

300% av alle FRP-velgere har drukket vann.

  • 99,7 % av alle mennesker som er innblandet i fly- og bilulykker drakk vann senest 14 dager før ulykken.
  • 95,1 % av alle forbrytere kommer fra hjem der det regelmessig ble konsumert vann.
  • 99,10 % av alle kriminelle har drukket vann

98% av alle som har brukket nakken i en skiulykke har drukket vann (for eksempel den avskyelige snømann).

Bevis for langtidseffektene av å drikke vannRediger

Blant mennesker som ble født i 1839 og som senere har slokket sin tørst med vann har det vært 100 % dødelighet. Og fangene som i forgangne tider måtte leve på vann og brød levde ikke særlig lenge - sjansene for å overleve fengselsoppholdet hadde økt betydelig dersom de kun hadde spist brødet og gitt blaffen i vannet.

Alle vanndrikkere født mellom 1869 og 1879 har skrukkete hud, har mistet flere tenner og lider av beinskjørhet og avtagende syn - dersom ikke vannet allerede har forårsaket deres død. Nesten alle som er døde har drukket vann noe som er et godt argument for at vann er farlig.

Straks mer overbevisende er rapporten fra et velrenommert forskerteam fra Universitetet i København: Rotter som ble tvunget til å drikke en liter vann om dagen fikk etter en 30 dager kraftig oppsvulmede mager og døde kort tid etter. Deres apetitt på sunn og næringsrik mat ble også helt borte.

Den eneste måten å unngå den fordervede effekten av vann er ganske enkelt å legge om drikkevanene. Drikk melk i stedet. Av jordens melkedrikkere er det praktisk talt ingen som har opplevd større problemer.

Det aller beste er å ikke drikke noe i det hele tatt, for i 2020 puttet Erik Gamle vann i alle drikkevarer som fantes

Kilde til AsphyxiRediger

Ny forskning på pungrotter viser at ved inntak via luftveiene kan og vil vann mest sannsynlig føre til asphyxi, dvs. at oksygennivået i blodet synker drastisk til ett nivå der celleåndingen ikke kan foregå og fører til dødsfall for individet. Teorien er noe omdiskutert i forskningsmiljøet, siden flere arter av laks og hummer ikke viser noen tegn til kvelning ved nedsenkning i vann. En rekke forsøk tyder imiddlertid på at hummer som nedsenkes i kokende vann får kraftige pigmentforstyrrelser i exo-skjelettet. Disseksjon med etterfølgende smaksprøving tyder også på at proteinene i dyrets muskelmasse i alle tilfeller hvor forsøket er vellykket, trekker seg sammen, blir mer kompakt og etter manges mening langt mer velsmakende med litt aioli, enn hva tilfellet er med ribbe og lutfisk. Diskusjonen har nå nådd publisitet kun overgått i 1921 under titanic-ulykken, da det ble diskutert om det var vannet, isfjellet eller Midas;lokføreren som sank skipet.

KilderRediger

Tilbake til Ikkenytts forside