Hardangerfjorden

Hardangerfjorden er en lang og stedvis dyp fjord. Den ble til da en bit av Hardangervidda falt ned for lenge siden. Forskerne hevder at fjorden ble til etter istiden, men dette ble motbevist av Lars Monsen i 2003. Hardangerfjorden blir ofte kalt for en stor demning, fordi det den er sperret fra havet ved Halsnøy.

Hvorfor er Hardangerfjorden en fjord?Rediger

Det krangles om hvorfor Hardangerfjorden er en fjord. Opprinnelig var den ment som kraftverk for å produsere strøm til smelteverkene i Odda. Dessverre ble dammen overfylt og det resulterte i at Hardanger fikk sin helt egen fjord. Når dammen ble overfylt, er dessverre et mysterium. Trolig var det MacGyver som skulle fylle dammen. Dessverre ble han distrahert av FRP og ulykken var et faktum. Siv Jensen bestemte i 1884 at Hardangerfjorden skulle kalles for en fjord. Liv Signe Navarsete var ikke enig og derfor ble det krig mellom disse to. Denne striden ble kalt for isfronten mellom Senterpartiet og FRP.

Hardangerfjorden for 100 år sidenRediger

For 100 år siden var Hardangerfjorden den eneste veien inn i Hardanger. Folk brukte dan noe som ble kalt for en fjordabåt. Disse båtene var eid av HSD, og de spydde ut damp. Folk som skulle reise over fjorden, måtte bruke disse båtene for å komme fram. MacGyver prøvde å stoppe båtene, men han ble senket til bunns av fjorden ved Kinsarvik. I dag er det merket av på en stein at MacGyver nesten druknet her. For 100 år siden var det også en strid på Hardangerfjorden. Det var en krig mellom en bonde i Jondal og kongen. De kranglet om hvem som eide fjorden, og denne saken ble avgjort av Hardanger Tingrett, Gulating Lagmannsrett og Høyesterett. Utfallet av saken brant opp under bybrannen i Bergen i 1916. Ingen vet hvordan saken endte, og den blir derfor kalt for Hardangerfjordmysteriet.

Hardangerfjorden i dagRediger

I dag blir Hardangerfjorden omtalt som verdens vakreste fjord. Det kommer desverre ikke til å vare så lenge fordi Statnett skal bygge monstermanster langs fjorden. Dette liker innbygerne langsfjorden dårlig, og de har derfor lenket seg fast i fjellene, noe de har gjort med husene sine for at fjorden ikke skal ta dem. Eller så blir fjorden ødelagt av en bro. Den skal naturlig nok hete Hardangerbrua selv om Lars Monsen hadde andre gode navn for broen. Disse navnene ble nedstemt av Stortinget, og dette likte Lars dårlig. Han klaget derfor til sin gode venn Lars Sponheim. Fjorden blir på folkemune kalt for dan store fjordan i Hardanger. Hvorfor hardingene kaller den for det vet vi ikke. Det eneste vi vet om det er at tungen skal krølle seg når noen prøver å etterlikne uttalen.