Fjortisnorsk

«Google translate oversetter dessverre ikke fra fjortizznorsk lizm til kebabnorsk»

- Google om fjortisnorsk

«Bzzzt... bzzzzzz... Fjortizznorzk er jo bare kult azz... jeg kommer tilfeldigviz ut med et nytt tezervize her til høzten og en bok. Bzzzz... Og der bruker jeg fjortiznorzk aktivt azz...»

- Ari Behns nært forestående førtiårskrise hacker Google

Fjortisnorsk (fjortisnorsk: fjortizznorsk lizm) er et eget språk som er avledet av ens opprinnelige språk. Dette fenomenet inntreffer vanligvis i forbindelse med puberteten (mellom barndommen og førtiårskrisen), og man antar det hele er betinget av forøket hormonproduksjon... Dessverre. Dette språket -fjortisnorsk- blir dessverre snakket av flere tusen norske ungdommer hver eneste dag. Dessverre kommer noen av disse menneskene en dag til å styre Noreg.

FenomenRediger

Det utvikles stadig ny fjortisnorsk for å opprettholde muligheten til å sende hverandre kodede meldinger uten å måtte bekymre seg for nysgjerrige voksne. Fenomenet fjortisnorsk utvikles, og finner sted på norske skoler i stor grad, men brukes veldig ofte av stortingspolitikere. Fenomenet finner sted fordi noen mennesker har så liten nasjonalfølelse og IQ at de etter fjorten år i livet ikke mestrer eller respekterer sitt eget språk noenlunde.

BrukereRediger

Brukerne av fjortisnorsk, er dessverre norsk ungdom. Fjortisnorskbrukerne blant norsk ungdom har dessverre ikke bukket under for pest, dysentri, svartedauden eller liknende, og de forpester Noreg etter beste velgående. Som oftest består fjortisnorsktalende av jenter, men forekomsten av gutter er også på et alarmerende høyt nivå. Flere tusen individer bruker det hver eneste dag, uten tanke på konsekvensene for fremtiden. Dette er en gruppe mennesker, som er til stadig irritasjon for sine norsktalende medelever. Brukere av fjortisnorsk stiller i alle tilfeller med minst intelligens. De har en snitt-IQ som tilsvarer Kvadratroten av 5929 - altså 77. De har ingen ytre eller indre tegn på hjerneskade, men det er helt tydelig at noe er galt ettersom de feiler i stort sett alt, enten det gjelder grammatikk eller rettskrivning. Særlig synes det å være vanskelig å skille mellom å og og, de og dem, samt da og når.

KjennetegnRediger

Dersom personer bruker subjektsform av et personlig pronomen (jeg, du, han, hun, vi, de) på et tidspunkt hvor objektsformen ville vært riktig, er disse personene med stor sikkerhet aktive brukere av fjortisnorsk. En kan også dessuten konkludere med at disse personene er mindre verdt enn en selv, hvis en selv snakker korrekt norsk. Dessverre er antallet som snakker korrekt norsk så langt ned i dypeste ******* lavt, at du mest sannsynlig ikke kan forestille deg hvor lav summen faktisk er. Fjortisnorsktalende er som oftest fra 13-122 år gamle. Brukere av norsk under 13 år, tilhører som oftest kategorien "Jeg-har-bare-levd-i-12-år-og-derfor-kan-jeg-gjøre-så-mange-feil-jeg-bare-vil."

Fjortisnorsktalende sier ofte ting som:
Lissom - skrives "lizzm". Betyr "liksom".
Ikk'no'stress - Brukes for å si at "noe ikke er vanskelig, ikke noe å stresse for".
LOL (uttales ell'oh'ell) - "Laughing out loud". Mye brukt på internett, men når man blir så mangelfull på ord at slike uttrykk tas i bruk, har latteren forlengst overgått IQ-en.
Sjæl ass - Opprinnelse ukjent. Mye brukt på kebabnorsk.
Ass, as eller azz (avhengig av ordblindgrad) - forkortelse for "altså". Den engelske betydningen for ordet forklarer godt hvor de som bruker dette ordet legger seg rent språklig.
Fy fan as(s) - Brukes til å utbasunere stor misfornøydhet, men betydningen er ukjent, da ingen fjortiser til nå har bidratt med en forklaring. "Fy fan" kan bety "fy fanatiker". "Ass", som i altså eller engelsk for rumpe, eller "as" for AS (aksjeselskap). "Fy fanatiker aksjeselskap" gir ingen mening, ei heller "fy fanatiker altså". Det er derfor nærliggende å tro at meningen er "fy (for en) fanatikerrumpe".

De som snakker slik, er overbevist om at de som faktisk mestrer norsk godt er dumme.

Feil!: De drepte de. Riktig: De drepte dem! Feil: Henne var større enn han. Riktig: Hun var større enn ham.

ForgreningerRediger

En egen gren av språket er utviklet utelukkende for å få følelsen av å være kul. Dette fenomenet utløser, og øker behovet for produksjon av endorfiner, og anses som sterkt avhengighetsskapende. Det finnes flere typer fjortisnorsk. Vi har politikere som konsekvent bruker subjektsformen av det norske personlige pronomenet for tredjepersons flertall, altså "de", når det riktige er "dem", altså objektivsformen av nevnte ordklasse. Vi har også andre versjoner, eksempelvis mennesker (i betydningen av idioter) som ikke mestrer da og når, og og å, etc. Dessuten har vi i Norge mennesker som snakker kebabnorsk, noe som må betegnes som svært berikende for mangfoldet.

Se ogsåRediger