Felix Fiigenschou

Felix Fiigenschou er av mange kjent som en meget viktig kunstmaler i første halvdel av 1630-tallet, men ikke alle. Det kanskje aller mest oppsiktsvekkende er at han var katt, og levde i perioden kalt den felidae tidsalderen, da kattene hersket på jorden. Vi skal se nermere på Fiigenschou og hans liv, men først litt om denne tapte sivilisasjonen.

Den felidae tidsalderen.Rediger

Fra de første kjente studier av den felidae tidsalderen utført av Wolfgang Furtz og Jagues Morinnes og frem til vår nuværende forståelse av betydningen av denne forsvunnede kattekulturen finner man en imponerende innsats fra ulike historikkere som tilsammen viser oss at katteæraen på mange måter kan likestilles, og kanskje til dels vurderes å ha vært høyere enn vår egen sivilisasjon. I følge Furtsz, finner vi indiser som peker mot at kattene har hatt en parallell biologisk utvikling som kan sidestilles menneskets evolusjon. Furtz peker på sine mange funn av oldsaker som kan tilskrives katteæraens tidlige stadier, som f.eks. Felis Erectus. Således danner man seg et bilde av en forhistorisk katt som predaterer den etterhvert godt kjente Felis Sapiens som vi møter i de mange kunstverkene fra Felix Fiigenshous pote. Men er funn av artifakter fra denne tiden nok til å bevise denne utviklingen? Nei, i seg selv kanskje ikke. Her må man altså lete etter biologiske bevis. Wolfgang Furtz studier viser til et konkret arkeolgisk indisie for denne paralelle utviklningen mellom våre raser. Han fant i 1963 et kragebein han mente kunne stamme fra en tidlig art av kattemennesket. Dessverre blev dette unike eksemplaret stjålet av hunden hans Otto, og trolig begravd i bakgården til han med laboratorium. Det lykkes ikke forskeren eller noen av hans medarbeidere å gjenfinne kragebeinet, og vi har i dag kun hans notater og beskrivelser som referanse.

Nyere ufullstendige studier.Rediger

Martin Klentmans nyere ufullstendige studier bekrefter trolig mange av Futrz påstander. I 1996 satte han i gang en utgraving for å gjenfinne kragebeinet som hunden Otto hadde stjålet på 1960-talet. Hele bakgården tilhørende det gamle laboratoriet til Furtz blev gjennomsøkt på ny med mange interessant funn, som f.eks en 1989 modell Ford Sierra og en udetonert engelsk fly-bombe, men intet kragebein. Graveteamet hadde nær gitt opp da de oppdaget at hunden Otto sannsynligvis var uskyldig anklaget i saken. Kragebeinet hadde nemlig falt ned mellom gulvplankene inne i laboratoriet, og kunne nå endelig undersøkes med moderne DNA-analyse. Atter en gang blev dette objektet utsatt for uheldige omstendigheter da 4 flasker ren teknologisk sprit tok fyr under feiringen av gjenoppdagelsen inne i laboratoriet senere på kvelden. Klentman arbeider i dag med å utarbeide en måte å finne rester av katte-DNA i branntomten. Han blev sist sett i det offentlige i 2001.

  • Videre i perioden etter at Felis Sapiens var dominerende har vi interessante oldsaker fra Mesopotamia som forteller om de første organiserte kattesamfunnene. Her finner vi mange ulike varianter av segl i sylinderform utført i kleberstein.

Høydepunktet.Rediger

Kattenes sivilisasjon ser ut til å ha nådd et høydepunkt rundt slutten av 1500-tallet, opp gjennom hele 1600-tallet og i starten av 1700-tallet. Fra denne tidsepoken finner vi mange objekter og bruddstykker av historisk materiale som underbygger kattenes tilstedeværelse i store deler av renesansen, og barokken i sin helhet. Særlig godt kjent er kunstverkene fra Felix Fiigenschous og hans krets. I perioden fra midten av 1700-tallet ser kattene ut til å ha gått gjennom en vanskelig periode med en stadig mere tilspisset konflikt med menneskerasen. Det hele akkumulerte i den man i dag ser på som det store fallet for den felidae tidsæraen. Mange støtter teorien om at Napoleon i virkeligheten var en fransk katt som ledet sine artsfrenders siste forsøk på tilbakekjempe motstanden fra menneskene. Slaget ved Waterloo er godt mulig den siste historiske hendelsen der kattene var involvert. Trolig finner man her bakgrunnen for ordet "kattaklysme" og "kattastrofe".

Kloremerker den dag i dag.Rediger

Vi synger forsatt sangene deres, som kattemiddelaldervisen "Furry Feet" (eller "Luskande Lankar" som den norske visesangeren Halgeir Fedje kalte den i sin nynorske oversettelse). Vi nyter i det daglige mange av de fantastiske mattradisjonene, som f.ek sjokolademus. Vi har en rekke ord og uttrykk som stammer fra denne epoken, som "katedral" og "katapult". Og , ikke minst, den fabelaktike kunstarven i form av malerier fra kjente kattekunstnere som Thomas Ginerpaw, Hennig Iisachz, og selvføgelig, Felix Fiigenschou.

  • Utrolig nok finnes det i vår tid såkalte "eksperter" og "historikkere" som hevder at katteæraen aldri har eksistert. Vi bør da ta et skritt til siden og betrakte alle de empiriske beviser som ligger forran oss på veien mot en større forståelse av verdenhistorien.

Felix Fiigenschou.Rediger

For de aller fleste kan det virke en smule uvirkelig at et kattedyr kan prestere kunst på et slikt nivå. Den kontroversielle oppdagelsen av katte-æraen som fenomen kom som et sjokk på et samlet historieforskermiljø da det i 1968 blev oppdaget en kunstsamling skjult i taket i Kjell O. Dahls gate, som åpnet døren til en del av historien vi mennesker har forsøkt å holde skjult i århundrer. Kurator og konservator for det skriftelige og kunstneriske materialet efter Fiigenschou, har i en årrekke vært Jan Terje Rafdal fra Etne. Han har, i samarbeid med Statsgalleriet for Rikskunst, utarbeidet en detaljert studie av denne meget spesielle tidsepoken i kunsthistorien. (Forøvrig benekter han alle påstander om at han har fabrikert hele historen).

Så hvem var han, denne kattekunstneren Felix Fiigenschou?Rediger

Allerede som ungdom, i en alder av ett år, drømte han om å bli kunstmaler og om å studere i Holland, noe hans far Mauritz ikke kunne akseptere. I følge familiens tradisjoner skulle den unge Felix overta familiens bedrift, og styre Fiigenschou-imperiet videre i stø kurs. Felix trosset farens forventninger og forlot den trygge tilværelsen i den velstående familen. Han satte så kursen mot Holland der han fikk studere ved det berømte katteakademiet Hartzfleichische Kunstmaalengeshaft. Oppholdet blev på ingen måte noen lett affære. Han hadde vanskelig for å tilpasse seg trange studentkår og kom dårlig overens med sine kunstlærere. Oppholdet i Holland blev noe kortere en planlagt eftersom han i juni 1631 fikk meldingen om at hans far var avgått med døden. Mauritz blev funnet i en striesekk som var kastet i Akerselven. Felix, som aldri hadde kommet særlig godt overens med sin far, trodde han kunne se frem til et solid arveoppgjør. Slik skulle det ikke bli. Det skulle vise seg at omstendighetene rundt farens mystiske bortgang skjulte en økonomisk situasjon som satte Felix i en solid gjeld.

Endelikt.Rediger

Mauritz viste seg å ha viklet seg inn i en komplisert og kompromiterende sak i forkant av sin død. Efter et avtalebrudd med en viktig kunde av familiens bedrift, hadde Mauritz blivet saksøkt. Sammen med advokatt Monz Slingher Waltzen ordnet Mauritz bestikkelse av overdommeren ved Gauda Tingrett, Sylvester Jhammerkath. Dette var et dårlig trekk eftersom denne saken var kommet aktor Fredric Feline for øre. Han presset Mauritz til å skrive under på et gjeldsbrev for å holde munn. Her sto mye ære på spill for alle parter, også for advokatt Monz Slinger Waltzen. Det hele endte med at Mauritz tapte rettssaken på tross av bestikkelsene, og hadde i tillegg satt seg i solid gjeld til Fredric Feline. Utfallet var fatalt for Fiigenschouslekten. Fredric Feline satt igjen som den vinnende parten med gjeldsbrevet i poten, og avgrunnen var nær for Felix da han overtok farens gjeld på 697900 Spd. Lite kunne gjøres for å unngå kattastrofe. Efter at firmaet var slått konkurs og boet i tillegg til familiens eiendom var solgt på tvangsauksjon, var gjelden redusert til 285700 Spd. Det hadde kommet Fredric Feline for øre at Mauritz hedde en sønn som var portrettmaler. At restgjelden kunne tilbakebetales i naturalia var en god og overkommelig løsning, mente Feline. Felix hadde ikke noe valg. I så fall var alternativet gjeldsfengsel i “Christiania tukthus og kattepensjonat”. Avtalen om 33 (mulig flere) portrettmalerier blev motvillig undertegnet våren 1632.

Arven fra Bakgårds-katten.Rediger

Til tross for at Fiigenschou var lenket til denne avtalen, ser man i dag at han efterlot seg en stor produksjon, som også omfatter en betydelig mengde arbeider utenfor Feline-serien.

Arbeidene av Fiigenschou som eksisterer i dag spenner seg over et bredt utvalg av malerier, tegninger og noen kobbertrykkplater som blev gjenfunnet, og som i senere tid er tatt eftertrykk av. Variasjonen i format er påfallende. Et av det mest betydningsfulle objektene er den mye omtalte Fiigenschoukodeksen, som inneholder en rekke interessante tegninger og studier av ulike katter og dyr samt kattematiske (katte-mattematikk) formularer, og noen skisser av oppsiktsvekkende oppfinnelser.


For eksempler på kunsverk fra Felix Fiigenschou og andre objekter fra den felidae tidsepoken, gå til denne internettsiden: http://www.artifolio.com/Fiigenschou/gallery/


Kilder: Felis Historica. Wolfgang Furtz, 1934. ”The Evolution of Felix Sapiens” Martin Klentmans, 1998. Mellom Stat og Kunst, Audun Stenberg 1998 Kattopotamia. Paul Henrik Merkel, 1995.