Directx.JPG


DirectX er et M.U.S verktøy. (Multifunksjonelt Upassende System) det blir brukt i mange sammenhenger der bildeoppløsing på monitor er aktuelt. DirectX er designet for å omdirigere informasjon, reflektere tilfeldig informasjon, opprette falsk informasjon, kalibrere/omkalibrere belastnings verdi, og respondere direkte på mindre viktige utspill. DirectX ble lagt til grunne i 1991 og ble oppgravd igjen i 1996. det bygger på et gammelt russisk program kalt O.L.G.A II (ФГtЕИ LДБУГIИtIЩItSJ gДlДКtIЩItSJ ДИStГiИSК II) grunntanken med O.L.G.A II var å misstolke og forvrenge informasjon i Amerikanske datasystemer. Mangen av O.L.G.A IIs funksjoner finnes enda i DirectX. DirectX var fram til 2003 også brukt i Linux uten tillatelse.DirectX kan deles inn i flere seksjoner og mange vil omtale det som en samling nyttig programvare, A.L.C (A Lot of Crap)

  • Direct 3D

dette er som en turbo til monitoren i en datamaskinen, den oppskalerer bilder til det ugjenkjennelige og skifter farger på pixler og roter med privatlivet til uskyldige .JPEGer og .GIFer Direct 3D bidrar og til å generere en falsk virkelighets dimensjon, World of Warcraft bruker Direct 3D til å få folk hekta.

  • DirectX Audio

denne seksjonen genererer tildels skurrete lyder og skrik. det har vert diskusjon om denne seksjonen var nødvendig grunnet ubehaglige stønnelyder frå CPUen. DirectX Audio skal vistnokk drive mp3 og waw filer

rundt sin egen akse for å skape lyd.

tverrsnitt av mp3 banen
  • DirectDraw

denne seksjonen ble tidlig kutta ut for å få plass til neste seksjon. Dens funksjon skal etter gammelt av ha vert å gi brukeren frihet til å utrykke seg grafisk.

  • DirectShow

DirectShow dette er en stor seksjon, den er DirectX svar på standup komedie. Den påpeker missinformasjon og setter det opp på en ironisk måte og legger trykk på det så du kan le av det. brukes av EA for å skille seg ut i mengden. Er populært på lørdagskveldene.

  • DirectMusic

dette er en liten seksjon som vistnokk ikke lenger er funksjonell.

  • DirectPlay

denne seksjonen lar andre seksjoner bytte, dele og splitte informasjon for å skape kaos.

  • DirectInput

denne seksjonen lar DirectX versjonen pare seg med nyere versjoner.


Det er under ingen omstendigheter trygt å installere tastatur på maskinen så lenge DirectX er installert.