Vikingen
NMR-08 Dene brukkeren ër norges mester i retskriwing
to-1 Denne brukærn har grunnleggende kjennskap til torsk.
Denne brukærn er glad for at vi har nynorsk og håper på mer bruk av nynorsk. Riksmål er fienden …
Dansk3.jpg Denne brukærn vil ikke forstå bastarddansk.
20030425007100510.jpg Denne brukærn bruker bare objektive og troverdige kilder i sine artikler.
Einstein1.jpg Denne brukærn har egentlig ikke lagt så altfor mye arbeid i brukersida si.