Barnehage

Barne hager er en ny lovlig versjon av the holocaust. Tortur og drap. Barn som går i barnehage er ofte veldig sårbare og livredde for alle andre enn kjente, dette fenomenet er også kalt å være sjenert. dei blir torturert av så kalte *barnehage lærere* også kalt pedo folk, også av svarte menn som ikke får seg jobber andre plasser en å være det day to day pedo