2013 er det tredje året etter år 2010. Det er forventet å vare i ca. ett år. Da vil det opphøre og bli erstattet av et nytt år.

2013 er det året hvor mange begynte på ny skole, samtidig som noen andre elever hadde en matteprøve. I år hadde februar 31 dager.

HendelserRediger


Gamle dager | 1970-årene | 1980-årene | 1990-årene | 2000-årene | Slutten
Fortiden | Fortida | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Framtida | Framtiden | Fremtiden | ...