Kategori:Ikkepedias Regler

Denne kategorien inngår i Ikkepedias reglement. Hvis du ønsker å bidra til Ikkepedia må du følge disse reglene, men hvis du allikevel ikke ønsker å følge de er du fri til å nekte. Det er frivillig tvang.