Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Wannabeape

Wannabeape er en person som prøver å sverte aper ved å kombinere dustete oppførsel med å oppføre seg som en ape. Apenes talsmann har gått sterkt ut imot slik sverting av apene:

«Det er men dyp sorg at jeg nå hører at folk sammenlingner George W. Bush med apene. Dette er et ondsinnet forsøk på å latteligjøre oss aper. Fra og med nå vil jeg annmelde alle som sammenlingner Bush med oss for æreskrenkelser.»

- Apenes talsman om sammenlingning mellom aper og Bush


Psykolog Ernst Psyk Opat har funnet en sammenheng mellom å ha en stor trang til å imitere aper og inkompetanse:

«I en undersøkelse vi i Institut for Adferdssykologi har utført, så ser vi det mønsteret at folk som er udugelige mennesker, tror de at de får høyere satus fordi folk vil ta i betraktning at arbeidet er utført av en ape og ikke et menneske. Jeg tar ikke stilling til hvorvidt aper gjennomsnittelig gjør en bra eller dårlig jobb sammenlignet med mennesker. Jeg uttaler meg bare om hva innkompetente folk tror.»

- Ernst Psyk Opat om hvorfor noen imiterer aper


«Det er en stor skam for meg at jeg deler 99% av DNAet mitt med denne apeimitatoren»

- Ape om George w. Bush


«Jeg er ingen ape, jeg liker bare å sverte dem.»

- Bush om aper


«Hva annet skulle jeg gitt intrykk av å være? Menneske? Da hadde jeg svertet hele menneskeheten.»

- Bush om å imitere aper


«Jeg vurderte å imitere Al Gore, men faren min sa at det behøvde jeg ikke for vennene hans i høyesterett skulle ordne det slik at jeg vant. Det betød at jeg heller kunne imitere de jeg alltid har hatt lyst til å sverte siden min barndom. Apene.»

- Bush om hvorfor imitere apene og ikke Al Gore