Spissmus er et dyr som tilhører gnagerfamilien, (Spissstang Funulus Papaya). Den er svært kjent for sine raske bevegelser, og den beveger seg faktisk konstant. Den beveger seg så mye at den må spise hele tiden. Hvis den ikke spiser sin egen vekt i løpet av en dag, dør den. Den kan heller ikke sove mer en 2-3 timer per dag fordi den forbrenner maten så fort at da kan den dø. Den er svært farlig med sine spisse lange tenner (derfor navnet spissmus). Den spiser ofte insekter, men det hender den angriper mennesker også. Den er veldig giftig og lever for det meste under bakken. Hvis man blir bitt av spissmusa, har man ca 2 minutter igjen å leve. Det finnes per dags dato ingen motgift. Spissmusa kan spise og forbrenne maten så fort at den kan forderve et menneske på bare 12 timer. Den lever ofte som flokkdyr. Når de er i flokk, er de svært farlige. Da hender det ofte at de angriper mennesker. De er faktisk så sultne at de fort angriper hverandre eller seg selv.