Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Endringer

Særskriving

3 byte lagt til, 29. apr. 2019 kl. 11:15
m
mellomrom
{{sitat|Ananas biter!|[[Albert Einstein]]|ananasbiter}}
{{wikipedia}}
'''Sær skriving''', eller ''sammen trekkings feil'', er navnet på det nye regle mentet inn ført av [[Språkrådet|Språk Rådet]] for å be kjempe miss forståelser som fort opp står i den dag lige bruken av det norske språket. Prinsippet med sær skriving er å skille alle sammen satte ord, slik at hoved betydningen forsvinner. Denne reformen re formen bidrar til å be rike ulike språk, særlig norsk, til en ny grammatisk gramma tisk periode. Språket skal ikke lengre være lett fatteligfatte lig, men en skal undres over setningens inn hold. Du skal ikke lengre forstå at det er forskjell på en ''[[Spynorsk|ny norsk]]'' butikk i [[Thailand|Thai land]], og en ny norsk butikk på [[Holmlia|Holm lia]]. Du skal også vite at is biter når kameraten din Smult ringer, særlig når du ønsker å fiske pinner til middagen (merk at enkelte ønsker å [[AMO's Koke Bok|steke panne]] til middag i stedet).
Flere grupper, der i blant [[Astronomer mot orddeling|Astro Nomer mot Ord Deling]], har gjort sitt bud skap hørt i debatten om reformen. De hevder at mellom rom i sammen satte ord på norsk er en u vane som kommer av på virkning fra [[United States of America|amerikansk]]. Den kanskje beste måten å unngå sær skrivings feil er å konvertere til språket [[elg]].
1
redigering