Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Endringer

Særskriving

33 byte lagt til, 13. des. 2018 kl. 18:03
m
Orddeling -> særskriving (og legger til noen typos)
'''Sær skriving''', eller ''sammen trekkings feil'', er navnet på det nye regle mentet inn ført av [[Språkrådet|Språk Rådet]] for å be kjempe miss forståelser som fort opp står i den dag lige bruken av det norske språket. Prinsippet med sær skriving er å skille alle sammen satte ord, slik at hoved betydningen forsvinner. Denne reformen bidrar til å be rike ulike språk, særlig norsk, til en ny grammatisk periode. Språket skal ikke lengre være lett fattelig, men en skal undres over setningens inn hold. Du skal ikke lengre forstå at det er forskjell på en ''[[Spynorsk|ny norsk]]'' butikk i [[Thailand|Thai land]], og en ny norsk butikk på [[Holmlia|Holm lia]]. Du skal også vite at is biter når kameraten din Smult ringer, særlig når du ønsker å fiske pinner til middagen (merk at enkelte ønsker å [[AMO's Koke Bok|steke panne]] til middag i stedet).
Flere grupper, der i blant [[Astronomer mot orddeling|Astro Nomer mot Ord Deling]], har gjort sitt bud skap hørt i debatten om reformen. De hevder at mellom rom i sammen satte ord på norsk er en u vane som kommer av på virkning fra [[United States of America|amerikansk]]. Den kanskje beste måten å unngå ord delings sær skrivings feil er å konvertere til språket [[elg]].
==Varianter==
En-ann-nen-var-iant-av-ordsær-delingskriving-bru-ker-man-binde-stre-ker-mell-lom-ord-ene-.
For øv_vrig, i_programm_merings_språk_be_nytter_man_seg_av_under_linje_ring_som_ord_deleri_programm_merings_språk_be_nytter_man_seg_av_under_linje_ring_som_sær_skriver
E-n-_e-k-s_s-t-r-e-m_a-r-t_a-v_d-e-n_n-e_f-r-e-m_s-t-i-l-l_l-i-n-g_a-r-t-e-r_s-e-g_s-l-i-k.
==Ut talelse talelser =={{sitat|De siste sisste åra har en hellt ny måte å miss handle det norske nårske språket på blit mer og å mer vanelig, nemmelig nemme lig ord deling, eller sær skriving som det egentlig heter. Ord som spise stue blir til spisestue, lamme lår blir til lammelår og hoste saft blir til hostesaft. Vi i AMO mener men er slik språk vannda vann da lissme bør be sjempes med ale alle lov lige lie midler, siden sær skrivening skrivning kan jøre en teksst tung og lese, kan føre til miss forståelser og å er et skrit nermere en enda stærkere angli fisering [[engelsk|anglifisering]] av spraaket vårt.|[[Astronomer mot orddeling]]|ord deling}}
{{sitat|Ananas ringer? Hallo ananas, jeg er glad i deg og!|[[Petter Schjerven]]|ananasringer}}
{{sitat|På barkiadene mot sær og skriveleiferskrive leifer!|[[Hillary Clinton]]|språkstridenspråk striden}}
{{sitat|Jeg ord deler sær skriver aldri!|Lars Monsen|ord delingsær skriving}}
== Sær skriving's feil ==
Byråkrater, IP-kontrollører, emailconfirmed, rollback, Administratorer
6 869
redigeringer