Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Skjåk

Skjåk er medeiere i en praktfull og umistelig Nasjonalpark, oppfunnet av Lars Monsen.

Nasjonalparken er en framifrå naturperle, og har fått innført en rekke dyrearter i forbindelse med opprettelsen. De mest populære er: bjørn, ulv og en tilnærmet tam villreinstamme.

Skjåk er en vakker kommune der innbyggerne er veldig stolte over bygda og naturen. De har da også all mulig grunn til å være stolte, for de eier hele 21 % av dette flotte skaperverket. Resten eies av Staten 21 % og Satan 58 %.

Dette feires hvert år med arrangementet ”Styr i Skjåk, Bygda som har eigd seg sjølv”.

Styr i Skjåk er forøvrig en selvfinansierende stiftelse uten økonomisk støtte fra det offentlige.

Befolkningen består av et hardbarket folkeslag (kortskaller) som klarer seg uten sykehus, ambulanse og legevakt. For å oppveie dette er det nå satt inn to prester mot normalt en, nå er det både kvinnelig og mannlig prest i bygda.

Innhold

SpråkRediger

Neover er det ikke mange som lever i skjåk, ca 269 stk, der 300 av disse er barn. Karl johnahsen er en grunnlegger av skjåk, og tykte det var synn å måtte brenne ei så sabeltann bygd. Innnom fleire år er det stadig kommet tullinger til skjåk, men folke tallet går nedover uansett.


Utenforstående anbefales å benytte tolk.

HistorieRediger

Etter en brutal og blodig borgerkrig i det Herrens år 1863 løsrev Skjåk seg fra Lom, navnet Skjåk stammer fra den tapende parts sjåkk-tilstand. Det antas at omtrentlig 13 246 menn gikk med i kampene, i tillegg mistet 2469 kvinner og barn livet av sult etter å ha søkt tilflukt på Galdhøpiggen.

Forskere mener at det store tapet av menneskeliv er årsaken til fremdeles lavt innbyggertall i begge landsbygdene.

Etter mange års slåssing på grendefestene, ble Lom og Skjåkværene endelig enige om å etablere felles bank og meieri.

En del tid senere verserte det flere rettstvister om bruksretten til budeiene på setrene som ble berørt av urolighetene

I senere tid har det blitt etablert felles nasjonalparkbrannvesen

LensmannRediger

Lovens håndhevere består av en lensmann, et ukjent antall lensmannsførstebetjenter og noen få lensmannsbetjenter.

Jurist og Lennsmannsdepartementet har besluttet å bygge Skjåk Lensmannskammer, med fengsel og tilhørende luftegård. Fengselet skal inneholde femti soningsplasser og ti varetektsceller.

Kommunen er villig til å ofre friidretts og fotball banen til formålet, da disse fasilitetene bare sluker penger og ikke gir noe tilbake. Dessuten vil de fleste elevene på den nærliggende skolen stort sett bare oppholde seg i Skjåkhallen. Der det også er godt tilrettelagt for smugrøking.

Primærårsaken for etablering av kammeret er økende trafikk og kriminalitet i forbindelse med den kommende Kvistvegen på Vestlandet. Den blir bygget etter modell fra riksveg 15 i Billingsdalen, der fyllmassen hovedsakelig består av kvist og røtter.

Sekundærårsaken er det årlige arrangementet Styr i Skjåk med påfølgende opptøyer, fyllebråk, narkotikamisbruk og andre lovbrudd

Det blir minnerik åpning høsten 2012, med tale og snorklipping av Lennsmannsdirektør Bastian. Etterpå blir det servering av Skjåkpysje (spekepølse), heimbåkå hardbrød (hjemmebakt flatbrød) og fri flyt av Skjåkchenewer.

ReligionRediger

Mellom år 1025 og 1026 kom Olav den heldige (yngre bror av Harald Hårfagre) en snartur innom for å prosjektere og bygge syv kirker. Etterpå fortsatte han turen til Hedalen i Vaage.

Skjåk kyrkje: Tidligere Lom kyrkje avd. Skiaker.

Nordberg kyrkje: Tidligere Lom kyrkje avd. Nordberget.

Tundradalskyrkja: Tidligere Lom fjellkyrkje 1970.

Tverrådalskyrkja: Tidligere Lom fjellkyrkje 2088.

•Lom stavkyrkje

•Bøverdalen kyrkje

•Garmo kyrkje

PrimærnæringRediger

Folketallet tatt i betraktning har Skjåk mange bedrifter, de som nevnes er i sentrumsnær avstand.

Kronebanken: Den eneste lokale bedriften med årlige overskudd, noe alle andre bedrifter og privatpersoner er skadelidte under.

Rådhuset A/S: Produserer astronomiske fakturaer til innbyggerne.

Bismo verft: Bygger båter og lager store konstruksjoner til offshorevirksomheten over hele kloden. Dessuten ryktes det at de med Mac Gyver som prosjektleder skal bygge etterkommeren til Discovery for NASA.

Norsk sand og steingjenvinning: Reverserer glassprodukter til sand og stein.

Filtereksperten: Har funnet opp en innretning som kan filtrere frisk og ubrukt luft, noe som medfører heftige protester fra miljøvernaktivister.

Stolspesialisten: Utelukkende produksjon av fjøskrakker i fjellbjørk.

Miljøstadion: Lager søppel og annet skrot.

Plankebedriften: På en uforklarlig måte får de til å lage planker av trær. Dessuten har de ekspropriert det meste av fiskevann og utmark i bygda, utelukkende for å skaffe seg milliardinntekter fra salg av jakt og fiskekort, til gjengjeld betaler de ca. to milliarder kroner pr. år til lokale bønder av den enkle grunn at vannet ikke renner mot bakken.

Signe Freden: Produksjon og salg av bruktbiler, campingvogner og bobiler. Andre etasje innehar fire avdelinger for asylsøkere, men når eldrebølgen inntrer for fullt skal den omdisponeres til avlastningsavdeling for Skjåkheimen via gangbro over riksveg 15.

Skjåk brukthandel: Var primært en antikvitetsbutikk, men er nå blitt refinansiert av kommunen til å gjelde bruktimport av damer. Grunnen til dette er at kommunen har satt seg som mål at postnummeret og innbyggertallet skal være likt. Stadige nedjusteringer av postnummer parallelt med stadig synkende innbyggertall kan bli både forvirrende og frustrerende, særlig når postkontorene for lengst er nedlagt.

SekundærnæringRediger

Sekundærnæringen består av hjemmebrenning, jordbruk og skogsdrift.

Skjåkcheneweren (HB) er verdenskjent og blir eksportert til mange utland, sterkvaren (brennevin) er oppkalt etter den lokale motorsykkelklubben Chenewer MC (stiftet 1896). Klubben mistenkes for hemmelig medlemskap i den kriminelle og forbudte organisasjonen Bizarr Ejakulasjon. (har visst noe med engler å gjøre)

Det meste av skogen går til vedproduksjon grunnet lave priser på virke. Det har i ytterst få tilfeller forekommet brenning av skogen på rot, utelukkende for å slippe bryet med å lage ved.

Bøndene dyrker hovedsakelig poteter og hamp. Hampen blir for det meste benyttet som tobakk, men det blir også laget tau av den.

Skjåkgrisen er globalt kjent og blant annet blitt eksportert til eksotiske beliggendeheter, storparten av nevnte gris skal visstnok være svart.

Ellers finnes det sauer, geiter, kuer, et fåtall okser (som er ferd med å bli utkonkurrert av veterinærene) en høne på deling og et uforklarlig høyt antall foringshester.

Etter arkitektur fra en av medhjelperne til Adolf Hitler ble det bygget fire store najonalparkkonsentrasjonsleirer for husdyr, og spesielt i høytidene blir noen av disse stakkars individene gasset og brent.

1. Svartgrisen AS

2. Farsotte samdrift AS

3. Enerhaugen samdrift BA

4. Hürven samdrift AS

KraftforsyningRediger

Aura kraftverk: Offisielt åpnet 1. april 1915 i regi av Skjåk strømproduksjon, forsyner bygda med elektrisk kraft. Overskuddskraften blir brukt til gatebelysning i de tre boligfeltene og resten blir eksportert til nabokommunen Stryn.


Kjernekraftverk: NVE (Natur Vann Elektrisitet) har fattet endelig vedtak om nytt og moderne atomkraftverk på gamleheimsjordet i Bismo, tegnet av Albert Einstein og skal innvies 1. april 2021 kl. 06:00. Med sine 10 generatorer får det nye kraftverket en kapasitet på halvparten av Norges totale produksjon pr. i dag.

Homer Simpson er headhuntet som administrerende direktør for dette omfattende engasjementet. Han skal bosettes med familien i nyoppført direktørbolig på Bismos beste vestkant, Påsågrendi.

Av hensyn til Nasjonalparken skal overføringsforbindelsene legges som jordkabel eller i tuneller som i de fleste tilfellene kan kombineres med kommende veituneller, i mer sjeldne tilfeller skal kablene druknes i vernete vassdrag og fjellvann.

Overskuddsvarme: I forbindelse med overskuddsvarmen blir det anlagt krokodillefarm på Aursjoen som da vil få tropiske temperaturer, og muligheter for helårs vannsportaktiviteter på eget ansvar.

Det er vedtatt at utstøtte og uglesette tidligere selfangere får førsteprioritet som slaktere og flåere innen prosjektet. Foring av krokodillene vil forgå etter gjenbruksmetoden, man benytter de flådde skrottene.

Mesterkokken Arne Brimi har allerede vist stor interesse for prosjektet, han ser mulighetene for videreutvikling av sine allerede utsøkte matretter. Kokken ser for seg helstekt krokodille fylt med charlottlauk og den verdenskjente rauosten (brunost) fra meieriet i Skjåk.

Den lokale bedriften Norsk sand og steingjenvinning har også vist stor interesse for fjernvarme til oppvarming av sine produksjonslokaler.

Det blir høytidelig åpningsseremoni med servering av boller (uten rosiner) og rød saft i Skjåkhallen, etterfulgt av konsert med Antonio Stradivari på hjemmesnekret fiolin sammen med fire villkatter og en tam katt av rasen Norsk skogkatt. Det ryktes også at det vil bli servert Chenewer utover dagen og kvelden.

Samtidig legges Aura kraftverk ned etter hundre års bortimot problemfri drift. Grunnet manglende kunnskaper om kjernefysikk, går maskinisten fra Aura kraftverk over til 50 % vaktmesterstilling ved den nye kraftstasjonen. Hovedsakelig stell og vedlikehold av grøntarealet i sommerhalvåret. Som kompensasjon for resterende 50 % får han i tillegg til fri vaktmesterbolig disponere dertil egnet hobbyverksted. Der skal han produsere kaninbur for salg, dette for å styrke egen økonomi.

Sikkerhet: Mulla Krekar skal i samarbeid med Ansar al-Islam (Kurdernes svar på CIA) stå for vakthold og sikkerhet. De skal disponere grendehuset Mohara til bønnemøter.

FritidsaktiviteterRediger

Sangrerklubben: Opprettet en gang på sekstitallet, og har vært i stor fysisk aktivitet siden. Synger også innimellom. Sangfremføringen minner i mange tilfeller om rautingen fra ensomme kuer.

Skjaak Kortspillklubb: En gammel klubb som benytter den tidligere skrivemåten, har ukentlige samlinger for å kunne lage resultatlister som fyll til lokalavisen. Mistenkes å være skalkeskjul for det ulovlige pengespillet poker. Flere av deltakerne er eksperter på finne kaniner i hatter.

Fjellbukken: Uorganiserte samlinger for gifte og ugifte damer (kjerring og geit på dialekt) og lokale grabukker. Foregår på oppmerkede løyper i fjellet om sommeren. Ubekreftede rykter tilsier at i sjeldne tilfeller blir geitene lurt utenom de oppmerkede løypene av grabukkene. Grabukkene holder seg klokelig borte fra fjellet under villreinjakten.

Flækøyhøe der uppe: Bortsett fra en møteprotokoll funnet sammen med et tomt blekkhus i forbindelse med en ryddedugnad i Nordbergs tidligere storstue Nordheim, vites pent lite om denne stiftelsen. I bokens første og eneste benyttede side er det fattet følgende enstemmig vedtak: Prøvegåing av turen oppover, vedtaket inneholder 13 signaturer i form av bokstaven X. Noe som kan tyde på at bare stenografen var skrivekyndig og gikk tom for blekk i forbindelse med egen underskrift, da det bare står bokstavtegnene No. I og med manglende vedtak om tilbaketuren, utelukker man ikke at medlemmene gikk en ublid skjebne i møte og ble mat for korp og gråbein.

PolitikkRediger

Kommunen skal i utgangspunktet følge norsk valglov, men har visse lokale tilpasninger. Kommunen viser seg fra et miljøvennlig perspektiv med evig resirkulering av politikere, der kjennskap, vennskap og slektskap er de viktigste skapene etter Skjåk-Ola skapet. På skapkollen sitter Råd-skammen med dobbeltstemme, vetorett og åndelig støtte.

Det øverste politiske organet heter Kråketinget, og består hovedsakelig av kvinner og menn. Bondemesteren sitter i den høyeste stolen og banker spiker i bordet med en klubbe.