Skandinavia

Scandinaviske imperiet, Scandanivia
Skandinavia
Det Skandinaviske flagg.png
(flagg)
The Scandinavian Imperial Shield.png
(våpenskjold)
«Den iskalde norden»
Skandinavia kart.png
Hovedsteder IKEA
Største byer Danskebåten
Innbyggertall Over 25 millioner
Offisielle språk Nordisk
Styreform Imperium, enevelde
Keiser: Trubadurix III av Norge
Statsminister: Carl Gustaf Bernadotte
Selvstendighet Er ikke selvstendig
Avhengig av Ski og varme
Uavhengig av Russland
Valuta Kr
Tidssone To billioner sekunder etter USA
Nasjonaldag 17. mai
Landkode SK
Toppnivådomene .sca
    • Historie**
Nasjonalsang:
«Immo, diligimus (norsk: Ja, vi elsker)»

Skandinavia/Det Skandinaviske Imperiumet(DSI) inneholder 6 frie demokratiske nasjoner, Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland og Angola, som delar felles valuta, frie grenser, tollfri handel og keiser.

Kvar "gamle" nasjon har sitt eiget folkevalgt styrehus/tinghus og vedtar sjølvstendige lover for eigne fylker/områder etc.

Nasjonane/Statane har eit felles forsvar (DSSF) som ble samanslått ved styringskollapsen og består pr i dag av ei styrke på 3 millionar operative. Ut i frå samla folketal på 36 millioner(2024) ugjer dette ca 10 % av befolkninga. Dette er igjen innanfor vedtatte avtalar frå 2020 om total nedrustning av krigsmateriell.

Hovednæringa for unionen er naturenergi, geotermisk, karbonenergi og atomenergi. Valutaeininga er felles og heiter skankrone (skankroner, skryn, skandi) og vert utstedt av felles folkebank SIB (skandinaviske imperiumssbank).

DSI har eit felles mål om å utforme eit rettferdig, fri og bærekraftig imperium for framtida.