Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Røverspråk

Rorøvoverorsospoproråkok eror etot sospoproråkok totaloltot momedod inonnonlolevovelolsose avov dodivoverorsose avovdodanonkoka, rorusossosisoskoke sosjojørorøvoverore avovhohenongogigog avov hoheloliumom.

OpoppoprorinonnonelolsoseRediger

Offentlig kjent som tullball og bare sett o foran alle bokstaverfor eksempel stol 69ostepopferdigmato. Barack Obama fant det opp under 9/11 for ikke bli forstått av iskrem aka IS. For å bli medlem i iskrem foreningen må du stappe en pinne opp i ei flyvertinne og ikkje hvilken som helst pinne, en pinne-is.

Rorøvoverorsospoproråkoketotsos opoppophohavovsosmomanonnon eror sosjojørorøvoverorenon Kokapoptoteinon Sosabobeloltotanonnon sosomom soslolo hohododetot sositottot voveloldodigog hoharordodtot momotot enon sostoteinon i voveloldodigog unongog aloldoderor ogog boblole hoheloltot hohvovitot i anonsosikoktotetot. Rorøvoverorsospoproråkoketot eror ogogsoså anonsosetottot sosomom dodetot momesostot gogenonialole sospoproråkoketot sosomom fofinonnonesos, doda momanon soseror utot sosomom momanon sospopisoseror enon agogurorkok nonåror momanon sosnonakokkokeror, ogog hohjojerornonenon ovoveroropoppophohetoteror sosegog ogog dodøror popå sosegog.

Momanongoge momenonnonesoskokeror sosnonakokkokeror dodetottote sospoproråkok i dodagog. Dodetot eror fofakoktotisoskok soså momanongoge sosomom sosekoksostoti sostotykokkok!!!

BrurukurukererRediger

Dedee fleleseteh sosomommo brurukurukerer dettete språkåråkehet ereer fjorortisiserre sommom snakkarakkerer slikkkilikk forrordiih deede harrar nonoee å skjukjululee oggog ikkike villil avvavslørørre dettete, forror ekseksemplele hvorrorer fulluhl deeh eghengtlihg vahrarr i ghåårrår.

a=a b=bob c=c d=dod