Denne mindre kjente avarten av nyregrus er en kjent tilstand som ofte settes i sammenheng med beundring. Høyst sannsynlig oppstår tilstanden oftere blant mennesker med dvergvekst enn blant folk med mer normal høyde. Forklaringen er at disse svært korte menneskene må bøye nakken lenger bak for å se opp på dem de beundrer, og således står i fare for å gå på snørra og få nesa full av grus. Små barn er av samme årsak ofte utsatt for nesegrus. Det er en pågående og til tider høylydt diskusjon innen landets øre-nese-halsforskningsmiljø om hvorvidt nesegrus også kan settes i sammenheng med tryning. Tilstanden nesegrus tas dessverre ikke like alvorlig blant lagestanden som for eksempel nyregrus og tennisalbue, da man som regel vil kunne nyse ut grusen og bli kvitt den uten videre kirurgiske inngrep. Enkelte pasienter med kronisk nesegrus vil kunne ha nytte av neseskylling.

Kamera.jpg Stop hand.png Denne artikkelen trenger bilder Stop hand.png
Du kan hjelpe til ved å laste opp et bilde og redigere artikkelen.

Hvis ikke vil Wikipedianere tro at artikkelen er fra Wikipedia!