NAV-symbolet er inspirert av det Japanske flagget og de tre stripene til det tyske sportsmerket Adidas.

NAV er en forkortelse for "Det Norske Arbeiderpartiets Videreformidling", og ble grunnlaget av Navre lé Loeh under Krigen. Deres hovedoppgave er å videreformidle partiets synspunkter til befolkningen i Norge. NAV har derfor opprettet kontorer i de fleste av landets kriker og kroker, og er blitt en ganske kjent institusjon. På kontorene treffer man derfor ofte mennesker av ulike raser, kjønn, alder og samfunnslag, som har felles interesse i Arbeiderpartiets propaganda, som blir servert i åpningstiden, vanligvis 09-15.

Grunnet sin store suksess har NAV utvidet med kontorer i mange utenlandske land. I USA brukes navnene Old NAVy og U.S. NAVy.

AkronymRediger

NAV er også et akronym til episenteret i vanlige sykkelhjul. Det er fordi NAV tenker høyt om seg selv, de hevder indirekte at det er de som "holder hjulene igang". Begrepet brukes også om datamaskin-nettverk. Man skulle tro at NAV var en butikk for data, eller et sykkelverksted. Men i motsetning til butikk, behøver man ikke betale noe på NAV. Alt er alltid gratis!

Nav er et kontor som er opprettet av det offentlige. Der har de plassert folk de eller ikke viste hvor de skulle gjøre av de. Folk som ikke kan ha vanlig arbeide (dvs. folk som stemmer på Fremskrittspartiet), vanlig arbeidstempo, stress, korte matpauser, korte røykepauser, være høflige, være imøtekommende, de aner heller ikke hvordan de skal være når eks. syke folk kommer på kontoret. Kort sagt, de er plassert der for å flytte på papirer. Spørre folk om ting de burde vite selv. Hukommelsen deres virker heller ikke, for ofte roter de vekk papirer, glemmer å gi beskjeder, ringe, svare på henvendelser. Så Nav ble redningen for dem.

Nav er har sprunget ut fra ordet navlestreng. Alle er vi i systemet hos nav. Enten via oppfølging, eller i arkivene deres. Fra vugge til grav. Oppfølging er bare et finere ord for trakassering. Navlestrengen kan klippes, men du slipper ikke fri om du må forholde deg til dem. Er du en av de syke, så skal du sende inn papirer hver 14 dag, slik at du leverer en "selvangivelse"på at du virkelig er syk. Selv da, sitter det en ikkemedisinsk person og lurer på om du ikke kan ta en liten jobb. man føler jeg jo mye friskere om man jobber litt. Er du ekstra syk som krever sykehus, behandling, og kanskje aldri blir frisk og arbeidsdyktig, så straffer de deg med å ta fra deg noe av inntekten din. Slik at du blir enda sykere.

Er du en person som har kjørt livet i grøfta, og endelig sett lyset? du finner ut at du skal bli sånn som Hvermansen? du må kanskje ha hjelp til å finne deg en arbplass, få jobbtrening? Å ja, kjekt endelig å tjene egne penger og betale for seg, da får du den hele sum av 220 kr dag. Til det daglige må du søke om støtte(tidl sosialkontor) Slik holde de tak i deg, viktig at de ansatte har noe å gøre.

Søker du om lovfestede stønader om du er syk, så avslår de. Selv med uttalelser fra leger,sykehus og behandlede leger. da anker man helt til Trygderetten. Og får til svar at nav har tolket regelverket feil. og du ar rett i dine krav. Det tar tid.

Nav er også forkortelse på "NOK AV VENTETID.

PengerRediger

På NAV kan man søke om støtte til ulike formål. Blant annet kan man motta penger for å slippe å arbeide, slik at man får tid til andre, og mer presserende tidsfordriv, det være seg lengre opphold på shoppingsentra, fisketurer eller TV-titting.

I, I og IRediger

Inkompetanse, impuls og interndestruksjon er det hellige triangel som NAV holder høyest i sin etat-kult. På impuls behandles varierende mengder og utvalgte søknader og papirer. Dette gjøres på en mest mulig inkompetent måte for å oppfylle NAVs strenge retningslinjer for hvordan etaten skal drives. Over en lengre periode drives de utvalgte papirene rundt i etaten til de utdateres og interndestrueres. I sjeldne tilfeller faller søknader utenom dette triangelet ved menneskelig feil. Dette heter da at søknaden "går gjennom", altså gjennom triangelet.

PapirRediger

En av de viktigste oppgavene til NAV, er å dirigere papir. Alle ansatte i NAV får provisjon etter hvor stor mengde papir som blir flyttet på i løpet av en arbeidsdag. Alle brev som er sendt eller mottatt, alle skjemaer som er fylt ut av besøkende, og alle søknader som er blitt behandlet har litt forskjellige... provisjons-satser, slik at noen oppgaver er mer populære enn andre hos de ansatte i NAV. Satsen for å dele ut søknads-skjema er for eksempel høyere enn satsen for å behandle disse skjemaene. Dette har medvirket til en utbredt prokrastinasjonskultur innad i bedriften.

Et kjempedigert nasjonal-syndikatRediger

Svært mange søker arbeid i NAV P/S, de er den største arbeidsgiveren i Norge. De har en rekke datterselskaper innen nær sagt alle bransjer, og på de lokale kontorene lyser de ut nye stillinger via både papiroppslag og internett hele tiden. Antallet ansatte i NAV kan godt være oppe i en million, men det er bare et anslag, da organisasjonen har mange diffuse forbindelser og mye grums i bagasjen som gjør det vanskelig å beregne. De mest populære stillingene i NAV er dagpenger og trygd.

Måten NAV er oppbygget på er i hovedsak offentlige ansatte og vanlige ansatte. Førstnevnte styrer så godt de kan etter III-triangelet og har fullmakt over de vanlig ansatte. Sistnevnte er da følgelig "underhunder" og deres bidrag til NAV er da søknader og papirer som behandles av de offentlige ansatte etter III-prinsippet. Rollene byttes ofte, da det generelle kompetansenivået er gjensidig hos begge parter.

SikkerhetRediger

Hvis du har feil passord tre ganger, står det med rød skrift: Kontoen din er låst grunnet for mange innloggingsfeil. Av sikkerhetsmessige årsaker, sladrer vi om dine forretnings- og etteretningshemmeligheter. Deretter vil Grete Faremo heve oss over enhver kritikk. Ved gjentatte brudd sendes NAVy Seals inn og sparker stumpen din og tvinger deg til å flatlegge deg.