Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Mye penger

De synlige symptomene er svært ulike i den arvelige og den akutte varianten av sykdommen, og den akutte versjonen forveksles ofte med sykdommer av psykiatrisk art.

Mye penger er den motsatte tilstand av det mer utbredte Lite Penger, og en lettfattelig beskrivelse kan vanskelig formuleres da dette er en tilstand som må oppleves for å forstås fullt ut.(Må ikke forveksles med Dine Penger som igjen ikke må forveksles med mine penger) Sykdommen har i sjeldne tilfeller oppstått akutt, men er i de aller fleste tilfeller arvelig. Både Mye Penger og Lite Penger er tilstander som kan medvirke til depresjon, men ved påvist Mye Penger utvikler depresjonen seg i de fleste tilfeller til mani (se kontradiksjon). Ikke minst er dette vanlig der sykdommen oppstår akutt. Det finnes egne restauranter, klubber og reisemål for dem med Mye Penger til tross for at det er lite som tyder på at tilstanden er smittsom.

Innhold

SymptomerRediger

I den arvelige varianten er sykdomsforløpet noe annerledes enn når den oppstår akutt. Det er vanlig å ikle seg flettestrikkede V-halsgensere, ofte noe uvørent ved å knyte dem løst rundt skuldrene. Dette ser man sjelden eller aldri i akutte tilfeller, hvor man ved sykdomsinnslag oftere får plutselige tilfeller av doble garasjer og enorme verandaer på små rare hus. Det er også typisk i akutte tilfeller at man sier opp jobben sin, gjerne ved å snyte seg i sin arbeidsgivers gardiner, samt at ekteskapsbrudd ikke kan karakteriseres som uvanlig.

HistoriskRediger

Historisk kan man ikke påvise svært mange akutte tilfeller av Mye Penger, og man antar at sykdommen i tidligere tider for det meste var arvelig, eller selvpåført ved metoder som ikke tåler dagens lys. Man tror imidlertid det er stor sannsynlighet for at arvelige varianter i dag er resultatet av tidligere tiders selvpåføring, altså akutt variant ved hjelp av kritikkverdige metoder (se også Sheriffen av Nottingham''')

BehandlingRediger

Der finnes ikke behandlingsrutiner for tilstanden, og den som har utviklet sykdommen er henvist til egenbeskyttelse. Gruppen har selv utviklet omstridte metoder som fettsuging, ansiktsløftning, selvrealiseringskurs samt det amerikanskinspirerte "Know Your Vagina" (bare for kvinner med Mye Penger). Men det fnnes mulighete til å redusere tilstandens utvikling og dette er skatt, en slags ufrivillig behandling av tilstanden.

PolitiskRediger

Der er liten politisk oppmerksomhet rundt sykdommen da man ikke anser det som sannsynlig at den kommer til å ramme en vesentlig andel av befolkningen. Den akutte versjonen fordrer heller ikke bekymring da man mener å ha belegg for å si at det er større sjanse for å få den mindre alvorlige sykdommen Lite Penger dersom man forsøker selvpåføring. Pengespillrutiner er likevel til revisjon, men gitt andre årsaker.

Kan jeg rammes?Rediger

Vanlige folk trenger ikke frykte sykdommen i hverdagen, da den som ovennevnt ikke ansees å være smittsom. Dersom man allerede er født inn i en familie som ikke allerede har Mye Penger, trenger man altså ikke være redd for å arve tilstanden. I noen tilfeller opplever man imidlertid i voksen alder å arve sykdommen til tross for at ens foreldre ikke var bærere av dette spesielle genet. Fenomenet har blitt kalt '''rik onkel i Amerika''', og antas å ramme 1:1 000 000.