Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Mellomrom

Mellomromerheltmeningsløsetingsomdetikkeervitsiogbruke. Enfordelvedåunngåmellomromeratmanunngå særskrivingsfeil. MellomrombleoppfunnetavIvarAaseni1880,grunnentildettevaratnynorskikkelengertilfredsstiltehanssadistiskefantasieromtorturavnorskeskolebarn.Språkrådetsynteskonseptetvarhysteriskogladetumiddelbarttilpålæreplanen. DeterlengespekulertatAasenshenrettelsetoårsenerevarendirektekonsekvensavmellomrommet. SagnetsieratdukanhøreAasenhumrehvergangetmellomrombrukes,detteførertilatBergensnaturhistoriskmuseummåsettedetutstoppedelikethansutenforieksamensperioderogrundtklokkatipåmandagernårviharnorsktimemedOdd.

BrukavmellomromRediger

Mellomrombliroftebrukt...

  • isetninger
  • internett
  • nårmanskriver
  • nårmanleser
  • nårmanskriverpådataen
  • nårmanskriverpåark

Forordensskylderdetikkebruktmellomromidennetekstenforatdetskalværelettereålese.


 
Denne såkalte artikkelen er en stubb, og tilfredsstiller ikke Ikkepedias krav til lengde. Du kan hjelpe Ikkepedia ved å utvide den til ca. 2 cm.

Om du har minst én god idé som ikke er helt idiotisk, så klart.