Marihuana

Mari hu Ana er en norsk folkevise.

Første vers lyder:

Lars han var vandret av sted
Til himelriks glede og fred
Og Mari hu Ana gikk heime og banna
Til likferds ansiktes sved
Og Mari hu Anna gikk heime og banna
Til likferds ansiktes sved

Visen forteller videre om hvordan det går dårligere og dårligere med Mari, helt til hun begynner med narkotika for å holde ut. Myndighetene har derfor forbudt visen, men den brukes allikevel i store deler av befolkningen. Det har vist seg at de som synger visen mye, lett utvikler en talefeil hvor r byttes ut med j. «Nå tar vi en tjall,» sier man og setter igang og synge. Etterpå går man gjerne ut for å «ta en joik». Myndighetene har jo som kjent også forbud mot å joike inne.