Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Likning

En likning er et vanskeligstilt barn som er mye verre å skifte bleie på enn andre barn. De er født med 4 X-kromosomer for mye, og 6 Y-kromosomer for lite.

Humøret deres består av to uttrykk som er satt lik hverandre, der uttrykkene inneholder ukjente variabler. Når ett ledd ( i en likning ) flyttes fra en side av ligningen til den andre, er det på tide å skifte bleie.

Før vi kan skifte den, må vi vite hva X ( innholdet i bleien ) er.

Bleiene på likningen kan

  • inneholde flere faktorer der en av faktorene består av flere ledd
  • inneholde brøker.


Stubbe.png
Denne såkalte artikkelen er en stubb, og tilfredsstiller ikke Ikkepedias krav til lengde. Du kan hjelpe Ikkepedia ved å utvide den til ca. 2 cm.

Om du har minst én god idé som ikke er helt idiotisk, så klart.