Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Kritt

Kritt er noe som finnes i et hvert klasserom, gjerne sammen med en svamp. Kritt er slett ikke billig, det er nemlig laget av kokain, men det vet ikke læreren, og derfor bruker han altfor mye av det når han skriver eller lager tegninger av hus på tavlen. Noen kritt er fargede, og disse er laget av blandet heroin med konditorfarge for å øke prisen.


Konsekvenser av krittoverforbrukRediger

Kritt har skylden for mange av problemene i norsk skole, først og fremst det enorme underskuddet i skolens budsjett. Riktignok skyldtes akkurat det problemet hovedsaklig lærernes høye forbruk av kaffe, men dette er jo et problem i alle bedrifter og skolen er inget unntak.

Et annet problem er det faktum at kritt sender fra seg små svevepartikler ut i lufta som gjør elevene hyperaktive. Det går dermed klart fram i PISA-undersøkelsen at land der dataundervisning tas i bruk fremfor tavleundervisnig, scorer høyere.

Læreren får selvsagt også i seg svevestoffer fra krittet, men han er som regel et ødelagt vrak allerede før han begynte i jobben, og krittets effekt er derfor ikke særlig merkbart. Grunnen til at man bruker kritt på skolen er at mange lærere er krittavhengige.