Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Karl Ove Knausgård

Knausgard1.jpg

Karl Ove Knausgård (født til storhet 6. desember 1968) er en genierklært lokalhistoriker fra Mols i Jylland, Wergelandsveien 29. Han er kjent for sitt modige forsvar av kjæledyrene til norske frontkjempere for Hitler-Tyskland.[1] Mest kjent er imidlertid Knausgård for sine kortfattede og velformulerte artikler om bydeler på Oslos østkant. Må ikke forveksles med Peter Mueller.

ResepsjonRediger

Knausgårds tidligste artikler, om Grefsen, Tøyen, Kampen, Sinsen og Hauketo, ble mottatt med alminnelig anerkjennelse. Ikke minst på grunn av forfatterens uplatte stil og evne til språklig nyskapning. Eksempelvis benevner han bydelene for henholdsvis "Grefs 1", "Tøy 1", "Kamp 1", "Sins 1" og "Hauke 2" og unngår ved denne genistrek å stagnere i den konvensjonelle ortografis klamme hånd.

Kontroversen om Knausgård begynte da han dessuten skrev artikler om de angivelige bydelene Kamp 2, Kamp 3 og så videre. Noen deltagere i debatten hevder at bydelene vitterlig finnes fordi de selv bor på Kampen (Kamp 1) og ikke kan huske at Knausgård vokste opp der. Andre hevder at bydelene er fiktive, og at nettopp den kjensgjerning at Knausgård vokste opp i flere fiktive bydeler, forklarer hans litterære genialitet. En tredje fraksjon hevder at Knausgård med sin artikkelserie har innført et nytt paradigme innen historievitenskapen, hvor de antatte motsetningene faktisitet og fiksjon går opp i en høyere syntese. Dette paradigmet, påpeker tredjefraksjonen, er en nødvendig konsekvens av den lenge bebudede postmodernistiske vending i diskurs-sadico-analytiske lokalhistorikeres teoretisering om egen barndom.[2]

BibliografiRediger

  • Kfr. hans hemmelige og anonyme vitenskapsblogg, hvor han har publisert avhandlingene Mine kamphaner og Tyskerpuser.
  • Kfr. Baltus-Meier, J. Postmodernly Rethinking the Historians Who Weren't There: The Literary "Literary" Childhood of Post-Scientific Men of the World (the World, Like Everything Else, Being - In the Context of Discursive Cognition - Nothing But (But Not Merely) a Conceptual Construction). Exhydra Publishing (2010).