Huset av Menn

House of Men innvendig
Valla diskuterer tilbudet fra Dorske menn
Valla synger og beviser sin Hjelm under en Tinnitus & Røde Roser-konsert, ved å slå på tønnen. For å oppå høy Hjelm må det til.
  • Dette er sagaen om House of Men
  • En del av samlingen Sagaene om Dorske Menn
  • Sagaen om House of Men er den sjette
    av de kjente sagaene som prøver å beskrive noe av
    Dorske Menns meget komplekse forhistorie

Det byrja med at Dorske Menn høyrte at det vart tala om eit hus. Huset lå ikkje langt frå Dorske Menns daværande tilheldsstad. Det vart kalt, Kjeller'n. Men nå hadde dei altså fått høyre om ein bedre stad. Dorske Menn var nemleg blitt så store at dei trengde større plass. Større enn den sparsommelege staden dei hadde nå. Dei hadde vore for griske, og hadde ete omlag 3 'zzas kvar dag. Frå solen steg opp i øst, til han gjekk ned i vest. Dei vart blitt så feite at dei ikkje kom seg inn døra.

Dei hadde fått høyre om huset av Gerd-Liv Valla, som hadde brukt stedet som torturkammar. Ho er da ingen pusekatt heller. Dorske menn møtte Valla da ho blei "sjukemeldt." I verkelegheitn vart det Dorske Menn som åtsba hennar ein jobb i undergrunnen. Ho skulle hjelpe dei med å oppnå meir Hjelm. Valla hadde som kjent ein meget høg Hjelm, som ho vart kjent for i interne kretsar. Ho har måttet trekke seg pga for mye Hjelm fleire gonger i karriera si.

Da Dorske menn entret House of Men for første gong kunne dei føle energien av mandomm komme i mot som eit kraftig slag mot trynet. Sjølvsagt hadde dette ikkje noko effekt på Dorske menn for deiras manndighet er målt fantastisk mykje høgare enn det er mogleg. Gerd-Liv Valla, som kjent eide House of Men før Dorske Menn overtok, hadde fylt stedet med nesten 200 Hjelm, så stedet oste med ein kraftig blanding mellom Hjelm og manndom. Eit perfekt sted å være tenkte Dorske menn, som også var inneforstått med at eit vanleg menneske berre tålar 1,1 HjT (Hj/m^3).

Det første dokumenterte beviset på at eit menneske ikkje tåler for høy HjT ble funnet i Nevada-ørkenen i Sibir. Det var ein kinesar av finsk opprinnelse som høyrte på den kjendte hitten Bob med Celloen på DM-poden i altfor høy HjT. Det sies at han nådde 1,18 HjT før han til slutt eksploderte.


Den første mannen som fikk for mye Hjt endte opp slik