Fotobokser er boksere som passer på at du ikke bruker fotoapparat mens du kjører.

FremgangsmåteRediger

Bokserene står langs med større ut- og innfartsårer og stopper alle veteran-kjøretøyer, for så og sjekke om føreren har fotoapperatet plassert på passasjer-setet eller et annet sted man kan nå fra førersetet. De bruker ofte fra 2 til 5 minutter per kjøretøy (noe mindre ved to-hjulinger), noe som igjen ofte gir opphav til køer og rush om morgen og ettermiddagen. Når en bokser oppdager et regelbrudd, vil han trekke på seg en rød bokse-hanske (gammelt kamera i elendig stand), og en blå (moderne kamera i god stand). Begge hanskene er fyllt med bly-hagl fra cal. 12/70-patroner, totalt ca. 1,1 kg i hver hanske. Alt ut i fra alder og stand på kameraet, vil han føre en av hanskene mot sentralpunktet rett under midten av føreren med stor kraft.

HistorikkRediger

Fra 1799 da bilen (Troll) ble oppfunnet i Norge, og frem til 2007, har 2 personer omkommet av støt fra defekte fotoapparater (ofte på grunn av defekt kondensator). Dette mente i 2006 daværende statsminister Pikenes Jens at var totalt uholdbart siden de bevisstløse førerene da ofte fikk skrens på bilen, og ripet opp autovern, skilt, samt lagde svarte spor på veien. For å unngå problemet satte han ned en komite bestående av en muslim og hele befolkningen på Hamar. Disse kom da frem til at den beste løsningen var å etablere et departement ved navnm "Fotobokserdepartementet" (FBD). Fotobokserdpartementet (heretter 'FDB') fant i Januar 2007 ut at det bare var å ansette Fotoboksere for å stoppe utrenden.