«Det var bedre før, jeg syns faktisk det.»

- Olga Sofie (91) om fjernsyn, hverdagsetikette og frosne kjøttkaker

«Før hadde vi ikke sånn printernett og Viklemedia. Vi gjorde lekser uten protester og oppsøkte biblioteket for å anskaffe kunnskap i tilfelle så skulle vise seg nødvendig.»

- Bodil Synnøve (87) om late ungdommer

«Slutt å mase da, Preben. Jeg har sagt det tusen ganger før liksom»

- Mari (17) om før

Før er navnet på en forhenværende tidsepoke da alt var bedre enn nå. Nøyaktig tidsavgrensing for epoken er ikke fastslått, men flere nålevende mennesker synes å ha opplevd den, i første rekke folk over 70. De fleste som har forsøkt å tidsfeste epoken plasserer den derfor mellom gamle dager og i fjor.

Det hender seg at også yngre mennesker taler om denne svunne tidsepoken, men det er uvisst om det i disse tilfellene faktisk er snakk om egne opplevelser. Nyere forskning går tvert imot langt i å indikere at yngre mennesker snakker om en annen før, som ikke nødvendigvis er bedre enn nåtida, men som likevel har satt et sterkt nok inntrykk til at visse handlinger (som å si, å høre og å se) ikke trenger gjentas.


Tidsaktuelle og tidløse tider og tideverv gjennom tidene
Urtid Fortid Nåtid Ettertid Framtid
Alltid | Agurktid | Dødtid | Halveringstid | Imidlertid | Kveldstid | Levetid | Mørketid | Måltid | Overtid | Romtid | Russetid | Sengetid | Storhetstid | Ventetid | Årstid

~ Viktige tideverv ~
Tidenes morgen | Steinalderen | Bronsealderen | Jernalderen | Middelalderen | Renessansen | Industrialiseringen | Gamle dager
Før | I fjor | Tidligere | Forrige uke | I går | I dag (5. august 2021) | I morgen | Neste uke | Seinere | Neste år | Slutten

~ Tidsfenomen ~
Tidevann | Tidsavbrudd | Tidsfordriv | Tidsfrist | Tidsklemme | Tidsnok | Tidspunkt | Tidsskrift | Tidstjuv