Ettertid er ei tid der svært mange føler seg ekstra klokere og ser ting de ellers ikke ville sett. Blant ting som gjerne oppdages først i ettertid er budsjettsprekker, konsekvenser av lite gjennomtenkte handlinger, traumer og følelse av blant annet anger. Feil og mangler som oppdages i ettertid har en sterk tendens til lettere å tilgis enn dem som ikke oppdages i det hele tatt.

Innen kjemisk tidsforskning er det forsøkt å finne ut hvorfor ettertida egner seg så godt til å oppdage feil fra fortida, men selv om noen studier indikerer lett forhøyde nivåer av nitrogenoksider i ettertid, er det så langt klart ingen som har klart å påvise en klar sammenheng. Enkelte peker dessuten på at det kan være vanskelig å tilbakeføre visdom fra ettertid til nåtid, og det er så langt ikke registrert ett eneste tilfelle der noen har lyktes i å unngå en uheldig hendelse ved å bruke kunnskap de har fått i ettertid.


Tidsaktuelle og tidløse tider og tideverv gjennom tidene
Urtid Fortid Nåtid Ettertid Framtid
Alltid | Agurktid | Dødtid | Halveringstid | Imidlertid | Kveldstid | Levetid | Mørketid | Måltid | Overtid | Romtid | Russetid | Sengetid | Storhetstid | Ventetid | Årstid

~ Viktige tideverv ~
Tidenes morgen | Steinalderen | Bronsealderen | Jernalderen | Middelalderen | Renessansen | Industrialiseringen | Gamle dager
Før | I fjor | Tidligere | Forrige uke | I går | I dag (5. august 2021) | I morgen | Neste uke | Seinere | Neste år | Slutten

~ Tidsfenomen ~
Tidevann | Tidsavbrudd | Tidsfordriv | Tidsfrist | Tidsklemme | Tidsnok | Tidspunkt | Tidsskrift | Tidstjuv