Ikke dyr

Det fins mange dyr du kan støte borti. Knehøner, bokormer, lesehester, danseløver, teddybjørner, sofagriser, pedogriser, hybelkaniner, luremus og lærere er bare noen du kan treffe på hjelpjegeretdyr.net. Er du heller på jakt etter mer eksotiske dyr som tamiltigere og heffalomper kan du ringe på opplysningen, og få et nummer (som ikke er i bruk...).

I Sri punjabi bad er ikke alle disse teplankerkhanene ER IKKE like populære. Man setter mer pris på at man blir lagt på THEPLANKERTEN, enn at man får griller i hodet. Det er også et økende problem med dyr som ikke klarer på leve opp til hva de er satt til, f.eks. en sebra som ikke ser bra eller Theplankerene med to hormoner mer ti nå. han liker å spise masse mennewsker og planker med aids. han er ejn spiselig menneske. danke danke banke naknke. han har 500 hundre PH brukere

Dyr

Oppgjennom tidene er mange dyr blitt utryddet eller utryddningstruet. Mammuter, fisbjørner, snabeltigere og liddidyr er konkrete eksempler. Det er også visse dyr man prøver å utrydde, blant annet trekkekorn og slagmygg, som man ikke ser noen hensikt med i den norske faunaen.

I Sri plankia (PLoanke) er et Mattilsyn spist av lankere spesielt planke lankere uten tanker også kalt teshekan eller hva en det heter som passer på dyrene. Dette er fordi dyr = planker, og mat = dyr. Dessuten er mat DYRt.