Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Dalom

Åtvaring: Teigin er skrivi på mål dalanne og treng ikkje verka lett å lesa!

«E hekji vori utfyr bygdi noko gong. Kløppi fekk drått og fell saman. No skroyvæ ho meir enn bekar'n der ho ligg i kvisla nedi elvom. Dagan gjeng og e sit som eit mehe, men m'trivst no her uppi dalom!»

- Menneskja frå fjelli som ikkje hev vori i byom nokon gong

(Uppi) dalom (eigentleg sideformi åt dal) er ikkje nokon fastsett stad, men mun vera uppi fjellom Noregs. Stadin åt dalom kan altso verta brigda.

Soga og nytting ordsensRediger

Dalom nyttest fyr å skildra ein stad fjert frå byom og folkjotneleg attertòl. Folk i dalom og folk høgnorsksens vyrdar ikkje desse orda høgt og tykjer måli dalanne er fagna og flott. Fyr di ordet kan verka netsetjande, hev folk bokmås og folk riksmåls haldi fram med å seia i(nni) dalom og uppi dalom. Dat som er forvitneleg er at dette gjev ibuarane byanne meir kunnskap um sideformi, eigeformi og nemneformi. Då vert det lett å finna lutine setninganne - ein må berrtneleg attertòl. Folk i dalom og folk høgnorsksens vyrdar ikkje desse orda høgt og tykjer måli dalanne er fagna og flott. Fyr di ordet kan verka netsetjande, hev folk bokmås og folk riksmåls haldi fram med å seia i(nni) dalom og uppi dalom. Dat som er forvitneleg er at dette gjev ibuarane byanne meir kunnskap um sideformi, eigeformi og nemneformi. Då vert det lett å finna lutine setninganne - ein må berre leita sideformar og nemneformar!

Døme bok-/riksmåls på (upp)i dalomRediger

  • De snagcker sådan rart uppi dalom
  • Det må jo være laangt uppi dalom
  • Hvor har du nu fått det fra? Har du vært inni dalom?

Sjå auRediger

Dat finst mykje forvtnelege sakir å sjå hjå Ikkepedias. Millom anna hev desse sidone mykje elder inkje med saki å gjera: