Bruker:Odgor/ua


Hangman.jpg

Hangman er ein morosam leik som vart utført av den adelege slekta i Frankrike på 1600-1700-talet. Leiken går ut på at ein person skriv opp eit antall strekar tilsvarande bokstavane i eit ord. Ein eller fleire andre skal deretter tippa ein bokstav. Om bokstaven er rett, så skriv ord-makaren bokstaven ned der den skal stå. Om ein tippar feil, så må ein teikna opp eit stativ for å henga strekfolk på. Ein begynn med først hovudet, deretter ryggen, så armane og til slutt føtene. Under ekstreme versjonar kan ein teikna på fingrar, tær, munn, auger, nesa, øyrer, navle og edlare delar. Denne leiken har fleire versjonar. Les meir...