Åpne hovedmenyen

Ikkepedia β

Bruker:Hypera/Babelbokser

< Bruker:Hypera

Velkommen til Hyperas samling av mer eller mindre morsomme babelbokser. Om du finner en du liker, bare trykk på "Rediger" og kopier koden til din egen brukerside. Legg gjerne til flere om du kommer på noe morsomt selv.

SærskrivingRediger

ss-0 Dennebrukerennekteråsærskrive.
ss-1 Denne brukeren har basis kunnskaper om særskriving.
ss-2 Denne bruken har middels gode kunnskaper om sær skriving.
ss-3 Denne brukeren har sær deles gode kunn skaper om sær skriving.
ss-4 Denne brukeren er etter søkt av Astronomer mot ord deling for di han/hun/intet kjønnet sær skriver så mye.
ss-5 Den ne bruk er en sær skriv er så mye at det nes ten bare er bok stav er i gjen.

SvorskRediger

sn-0 Denne brukeren nekter å bruke svorsk.
sn-1 Denne brukaren er dålig i svorsk.
sn-2 Denna brukaren kan lite svorsk.
sn-3 Denna anvenderen har lært seg lite svorsk efter å ha sett på Skavlan.
sn-4 Denna anvenderen forsøker att skrive på norska, men det går inte særskilt bra.